FEN BL - Zeka Küpü Yayınları

advertisement
14’LÜ TEOG
SINAVI
ÇÖZÜMLERİ
DENEME 7
FEN BİLİMLERİ
1.
I. A
G
T
II. G
T
A
III.
T
4.
C
Üreme ana hücresinin kromozom sayısı = 2n
Hücre bölünmesinin şekli = Mayoz
T C A
(Tamir edilir.)
C A T
(Tamir edilir.)
A G
(Tamir edilemez. Çünkü
nükleotidler
karşılıklı olarak hasarlıdır.)
Oluşan canlıların ana canlıya benzerliği = Farklı
Üreme hücrelerinin kromozom sayısı = n
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
5.
2800 nükleotid bulunduran bir DNA'da 2800 deoksiriboz şekeri bulunur. Grafikte L ve N molekül
çeşitlerinin sayısı 2800 verildiği için deoksiriboz
şekeri L veya N olabilir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
3.
Karaciğeri kesilen bir kişinin zamanla karaciğerini
tamamlaması rejenerasyona (yenilenme) örnektir.
Önceki
evre
Metafaz evresi
Zeka Küpü Yayınları 
2.
Profaz evresi
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
6.
Dişi
1
4
2
–
Bu olayda mitoz bölünme gerçekleşmiştir. (A
seçeneği doğrudur.)
–
Kesilen karaciğer ile ana karaciğerin genetik
yapısı aynıdır. (B seçeneği doğrudur.)
–
1. olayda mayoz bölünme gerçekleşir. Gen
alışverişi vardır.
–
Yenilenerek üreme olayına örnektir. (C seçeneği yanlıştır.) (Karaciğer kesilen dokuyu
onarmıştır. Yenilenme görülür fakat üreme
yoktur.)
–
2. olayda döllenme olmuştur. Kromozom sayısı 2 katına çıkmıştır.
–
3 numaralı canlının kromozom sayısı 2n'dir.
(C seçeneği yanlıştır.)
–
4. olayda mitoz bölünme ile büyüme ve gelişme görülür.
–
Kesilen karaciğer ile ana karaciğerin kromozom sayıları aynıdır. (D seçeneği doğrudur.)
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Erkek
3
5
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
1. DÖNEM
TEOG
DENEME 7
7.
Fen Bilimleri
I. Sperm nereden salgılanır? (Testis)
10. Ergenlik dönemiyle ilgili;
A  Ergenlik dönemine giren birey özerk olmak
ister. (Bağımsızlık arayışı)
II. Döllenme olayı nerede olur? (Yumurta kanalı)
III. Embriyonun tutunup geliştiği yer neresidir?
(Döl yatağı)
B  Dişiler, erkeklerden daha önce ergenliğe girer (Doğru). Kızlar 10 - 12 yaşında ergenliğe
girerken erkekler 14 yaş civarında ergenliğe
girerler.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
C  Ergenlik dönemine girme yaşları, yaşanılan
ortama göre değişebilir (Doğru). Ergenlik döneminin başlamasında çevresel, kalıtsal ve
ruhsal etkenler rol oynar.
D  Kızlar ergenliğe daha erken girdiği için özgüvenleri yüksek olur ve utangaç olmazlar.
(Yanlış)
8.
Ergenlik dönemine girmemiş dişi bireyde yumurta
üretimi olmadığı için üreme sistemindeki yumurtalıklar çalışmaz.
•
Kızlar erken ergenliğe girdiğinde, yaşıtlarına
göre daha çekingen olurlar ve sosyal ilişkilerde yetersiz hissederler. Bulunduğu gruptan
dışlanma olabilir.
•
Erkekler erken ergenliğe girdiğinde yaşıtlarına
göre daha fazla ilgi görür ve daha dışa dönüklerdir.
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
9.
Verilen grafiğe göre;
A seçeneğinde; 8 - 10 yaş aralığında kız ve erkeklerin kilolarının aynı olduğu verilmiştir fakat grafikte bireylerin kiloları ile ilgili bir bilgi bulunmadığından bu yorum yapamayız. (Yanlış)
B seçeneğinde; kızların erkeklerden daha erken
ergenliğe girdiği belirtilmiştir. 11 - 15 yaş aralığı
ergenliğe giriş yaşıdır ve ergenlikte bireylerin boyları hızlı uzar. Kızların boyları erkeklere göre daha
uzun olduğundan ergenliğe erken girdiklerini söyleyebiliriz. (Doğru)
C seçeneğinde; ergenliğin ileriki yıllarında erkeklerin boyunun kızların boyundan daha uzun olduğu belirtilmiştir fakat bu bilgiye grafikten ulaşamayız. (Yanlış)
D seçeneğindeki; bebeklik döneminde kızların
daha uzun olduğu verilmiştir fakat 0 - 1 yaş aralığında kız ve erkeklerin boyları aynıdır. (Yanlış)
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
1. DÖNEM
TEOG
DENEME 7
Fen Bilimleri
11. Uygulanan kuvvetin yükün ağırlığının yarısı kadar
olması, kuvvet kazancının 2 kat olduğunu gösterir.
12. Cismi yerden 1 m yükseltmek için ip 3 m çekiliyorsa yoldan 3 kat kayıp vardır. Dolayısıyla kuvvetten
3 kat kazanç vardır.
Kuvvet kazancının 2 kat olması için sistemde 1
tane hareketli makara olması gerekir.
A)
A)
B)
Kuvvet
B)
F F
F
F
F
F
Kuvvet
Kuvvet
Kuvvet
K
K
K
F=
2
F=K
(Sabit makara)
Kuvvet
3F
Cisim
Cisim
P = 2F
P = 3F
2 kat
2F
Yük (P)
=
= kuvvet
Kuvvet (F) F kazancı
(1 tane hareketli makara
1 tane sabit makara)
C)
2F
3 kat
3F
Yük (P)
=
= kuvvet
Kuvvet (F) F kazancı
D)
C)
D)
F
F
Kuvvet
F
Kuvvet
2F
Kuvvet
K
K
F=
K
4
F=
(2 tane hareketli makara
var. Her birinden 2 kat
kazanç olur.)
K
4
(1 tane sabit
makara 2 tane
hareketli makara
vardır.)
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları 
2F
F
4F
Cisim
P=F
Cisim
P = 4F
Kuvvet
Yük (P)
F
=
= 1 kazancı
Kuvvet (F) F
yok.
4 kat
Yük (P)
4F
=
= kuvvet
Kuvvet (F) F kazancı
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
13. Palangalarda hareketli makara sayısı arttıkça
kuvvetten kazancın da artacağı hipotezini desteklemek için hareketli makara sayısı farklı olan iki
palanga düzeneği seçmeliyiz.
I. öncülde; 1 hareketli makara bulunan palanga
sistemi verilmiş.
II. öncülde; 1 sabit makaradan oluşan düzenek
verilmiş.
III. öncülde; 3 hareketlli makaradan oluşan bir makara sistemi verilmiş. Fakat bu düzenek bir palanga sistemi değildir. Palanga aynı sabit bir makaranın gövdesine bağlı hareketli makara sistemidir.
IV. öncülde; 2 hareketli makara bulunan bir palanga sistemi verilmiştir. Öncüllerden I ve IV kullanılmalıdır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
1. DÖNEM
TEOG
DENEME 7
14. A)
Fen Bilimleri
16.
B) Kuvvet
Kuvvet
K
1 br
kuvvet kolu
Kuvvet
Yük
Yük
Kuvvet
K
2 br
yük kolu
4 br
kuvvet kolu
1 br
yük kolu
Destek
C)
D)
Kuvvet
K
1 br
kuvvet kolu
I. Kürek
Kuvvet
K
3 br
yük kolu
1 br
kuvvet kolu
3 br
yük kolu
Kuvvet kolunun büyük, yük kolunun küçük olduğu
kaldıraçta uygulanan kuvvet en küçüktür.
Destek
II. Ceviz kıracağı
Yük
B seçeneğindeki kaldıraçta kuvvet kolu 4 br iken
yük kolu 1 br'dir. Diğer kaldıraçlara göre, kuvvet
kolu en büyük, yük kolu ise en küçüktür. Dolayısıyla en küçük kuvvet B seçeneğindeki kaldıraca
uygulanır.
Kuvvet
Destek
III. Terazi
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları 
Kuvvet
IV. Tenis raketi
Yük
Destek
I. ve IV. öncülde verilen basit makineler kuvvetin
ortada olduğu kaldıraca örnektir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
15.
17.
4m
1
Mehmet
2
Destek
noktası
Ahmet
Mehmet'in Ahmet'i kaldırabilmesi için Mehmet'in
destek noktasına olan uzaklığı arttırılmalıdır ya
da Ahmet'in destek noktasına olan uzaklığı azaltılmalıdır. Dolayısıyla Ahmet 1 yönünde ilerlerse
Mehmet, Ahmet'i kaldırabilir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
6m
Kuvvet
K = 25 N
Eğik düzlemde uygulanan kuvvetin yüksekliğe
bağlı olduğu hipotezini test etmek isteyen kişi,
eğik düzlemin uzunluğunu değiştirmeden yüksekliği farklı olan bir düzenek seçmelidir.
B seçeneğinde eğik düzlemin uzunluğu 6 m olup
sabit tutulmuş, bunun yanında yüksekliği 4 m'den
5 m'ye çıkarılmıştır. B'deki düzenek ile hipotez test
edilebilir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
1. DÖNEM
TEOG
DENEME 7
Fen Bilimleri
18.
48 N
F
8m
N
60
K=
48 N
8N
=4
10 m
L
96 N
1 br
3 br
60 . 8 = F . 10
96 . 1 = L . 3
F = 48 N
L = 32 N
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
19.
R
F
P
P.r=F.R
Çıkrıkta aynı yükün daha küçük kuvvet ile yukarı
çıkarılması için;
–
Çıkrık kolu (Kuvvet kolu) arttırılmalıdır.
–
İpin dolandığı silindirin yarıçapı azaltılmalıdır.
Buna göre, D seçeneği doğrudur.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
20. Vida, eğik düzlemin spiral şekline getirilmiş halidir.
Başka bir deyişlle, silindirin etrafına bir eğik düzlemin sarılması ile oluşan basit makinedir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları 
r
Download