BEYKOZ BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİ SEÇİM DÖNEMİ : 7

advertisement
BEYKOZ BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİ
SEÇİM DÖNEMİ
:7
DÖNEM
: 33
TOPLANTI YILI
:3
TOPLANTI
: ARALIK OLAĞAN
TOPLANTI TARİH VE GÜNÜ
:07.ARALIK.2016 -ÇARŞAMBA
TOPLANTI BAŞLAMA SAATİ : 10.00
BİRLEŞİM
:2
-Açılış ve yoklama.
RAPORLAR:
1-1 adet geçici işçi vizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.
2- Sözleşmeli Personel İşlemleri hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu.
3-İlçemizde sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili Belediyemiz ile İBB arasında; İBB’ye ait
‘‘Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanının kullanımına ilişkin ortak
hizmet protokolü’’ hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu.
GÜNDEMDE OLMAYAN MÜDÜRLÜK TEKLİFİ:
1-Mülkiyeti Bezmi Alem Valide Sultan Vakfına ait Beykoz Kelle İbrahim Stadının içerisinde
bulunduğu Beykoz İlçesi, Yalıköy Mahallesi, 67 pafta, 476 ada, 1 parsel sayılı 15.273,00m2
yüzölçümlü taşınmaz hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi. (58247)
Download