06 Müzik Zümre Lise Sene sonu

advertisement
ÖZEL BİLTEK ANADOLU LİSESİ
2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK DERSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO: 3
TOPLANTI TARİHİ: 11.06.2013
TOPLANTI YERİ: Okul Müdürü Odası
TOPLANTI SAATİ: 13.00
TOPLANTIYA KATILANLAR:
1.
2.
3.
4.
Turan KOÇ (Okul Müdürü)
Cemil Göktuğ BOZKURT (Müdür Yardımcısı)
Şenol ATAKUL (Müdür Yardımcısı)
Ömer ÖZAY (Müzik Öğretmeni)
GÜNDEM MADDELERİ
1-Açılış ve yoklama
2-I. ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların ele alınması
3-I ve II. Dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit
edilmesi,devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması
4- Yıl sonu başarı ve başarısızlık yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu sonuçlar ile hedeflenen yıllık başarı düzeyine
ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti
5-Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespiti ve ders kesim raporunun hazırlanıp idareye teslim edilmesi
6-Gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen tedbirlerin görüşülmesi
7-Dilek –temenniler ve kapanış
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1 -2012-2013 Öğretim Yılı Özel Biltek Anadolu Lisesi Müzik Dersi Sene Sonu Zümresi okul müdürümüz Turan KOÇ
başkanlığında öğretmenler odasında yoklamanın alınmasının ardından gündem maddelerinin okunması ile başladı…
2- I. ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların eksiksiz uygulandığı tespit
edilmiştir ve başarılarından dolayı müzik öğretmenize aynı hassasiyeti önümüzdeki yıl da göstermesi hususunda okul
müdürümüz teşekkürlerini iletti
3- Okul Müdürü Turan KOÇ bu yıl yapılan etkinliklerin öğrenciyi motive ettiğini ve gelecek yıl da yapılmasının uygun
olacağını iletti Ayrıca belirli gün ve haftalar da koro faaliyetlerinin aynı titizlikle devamı istendi
4- Müzik öğretmeni Ömer ÖZAY müzik grubu derslerinde I Dönem elde başarının 2. dönemde % 100 olduğunu iletti.
5-Müzik Öğretmenimiz çocukların MÜZİK DERSİNİ ders olarak değil stres atma etkinliği olarak görmesinin verimi
artırdığını artık çalgı çalmada korku yaşamadıklarını belirtti.
6- Müzik öğretmeni Ömer ÖZAY derslerde tüm konular müfredata uygun olarak planlandığı şekilde planlanan
sürelerde bitirilmiştir herhangi bir aksama yaşanmamıştır dedi.
7- Müzik öğretmeni Ömer ÖZAY gelecek yıla yönelik Müzik odasının tekrar hazır oluşumunun sağlanması,okulumuza ders amaçlarına uygun malzeme temininde kolaylık sağlanmasını istendi
8-Okul müdürümüz Turan KOÇ yapılan özverili çalışmaların karşılığı olarak bütçemiz uygun oldukça yanınızda
olacağız sözlerini söyledi
Okulumuza 21 vurmalı çalgı teminini sağlayan müzik öğretmenimize ayrıca teşekkürlerini iletti
9 adet tumba
3 adet yumurta marakas set
4 adet tef
3 adet derili tef
2 set zil takımı
21 vurmalı
Toplantımız yeni yılın daha verimli ve faal olması dileğiyle son buldu
ALINAN KARARLAR:
1 –İlgililerin eksiksiz olarak toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
2- I. ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların eksiksiz uygulandığı tespit
edilmiştir ve aynı hassasiyetin önümüzdeki yıl da devam etmesine karar verildi.
3- Bu yıl yapılan etkinliklerin geliştirilerek gelecek yıl da yapılmasına karar verildi. Ayrıca belirli gün ve haftalar da
koro faaliyetlerinin aynı titizlikle devam etmesine karar verildi.
4- Müzik derslerinde 2. dönem % 100 olduğuna karar verildi.
5-Müzik derslerinin öğrenciye ders olarak değil stres atma etkinliği olarak yansıtılmasına karar verildi.
6- Müzik derslerinde tüm konuların müfredata uygun olarak planlandığı şekilde planlanan sürelerde bitirildiğine karar
verilmiştir.
7- Gelecek yıla yönelik Müzik odasının tekrar hazır oluşumunun sağlanması-,okulumuza ders amaçlarına uygun
malzeme temininin gerçekleştirilmesine karar verildi.
Toplantımız yeni yılın daha verimli ve faal olması dileğiyle son buldu
Ömer ÖZAY
Görsel Sanatlar/Müzik Dersi Öğretmeni
Cemil Göktuğ BOZKURT
Şenol ATAKUL
Lise Müdür Yardımcısı
Lise Müdür Yardımcısı
UYGUNDUR
……./….…/2013
Turan KOÇ
Özel Biltek Anadolu Lisesi Müdürü
Download