bezci 6-İLAN (T.SİCİL GAZETESİ)-(YENİ)-ANTEDE

advertisement
İLAN
BEZCİ TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Şirketimizin 2012 faaliyet yılı ile ilgili OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 27 Mart
2013 tarihine isabet eden Çarşamba günü saat 14.30’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere
“ESKİ EDİRNE YOLU NO: 42 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL” adresindeki şirketimiz merkezinde
yapılmasına karar verilmiştir.
2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Bilânço ve Kar
Zarar tabloları toplantı gününden 15 gün öncesinde şirket merkezinde hissedarlarımızın
tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin toplantı gününden bir hafta evvel, Nama
yazılı hisse senedi sahiplerinin ise toplantı gününe kadar şirket merkezine müracaat ederek
giriş kartı almaları, mezkûr gün ve saatte bizzat veya bilvekale toplantıya teşrifleri rica
olunur.
YÖNETİM KURULU
BEZCİ TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
27.03.2013 TARİHLİ 2012 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
GÜNDEM
1- AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞININ SEÇİLMESİ,
2- 2012 FAALİYET VE HESAPLARI HAKKINDA HAZIRLANAN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN, DENETÇİ
RAPORUNUN VE FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI,
3- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETİN 2012 YILI FAALİYETİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMESİ,
4- DENETÇİLERİN, ŞİRKETİN 2012 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMESİ
5- 2012 YILI KARININ DAĞITILMASI VE KAR DAĞITIM TARİHİ KONUSUNDAKİ YÖNETİM KURULU ÖNERİSİNİN
KABULÜ, DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ VEYA REDDİ,
6- YÖNETİM KURULU ÜYE ADEDİNİN VE GÖREV SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ, BELİRLENEN ÜYE ADEDİNE GÖRE
SEÇİMİN YAPILMASI,
7- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VEYA HUZUR HAKLARININ BELİRLENMESİ,
8- YÖNETİM KURULUNUN GENEL KURUL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN KURALLARI İÇEREN “GENEL
KURUL İÇ YÖNERGESİ” TEKLİFİNİN KABULÜ, DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ VEYA REDDİ,
9- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA İŞLEM YAPABİLMELERİ, ŞİRKETİN
FAALİYET KONUSUNA GİREN İŞLERİ BİZZAT VEYA BAŞKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TÜR TİCARİ İŞLER
YAPAN ŞİRKETLERE SORUMLULUĞU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA ORTAK OLABİLMELERİ VE DİĞER İŞLEMLERİ
YAPABİLMELERİ HUSUSUNDA, TÜRK TİCARET KANUNUNUN 395 VE 36. MADDELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN
VERİLMESİ,
10- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA TOPLANTI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
İMZALANMASI VE BUNUNLA YETİNİLMESİ HUSUSUNDA YETKİ VERİLMESİ,
11- DİLEK VE GÖRÜŞLER.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards