rize üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakülte yönetim

advertisement
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
KARAR NO
: 25.06.2012
: 25
: 2012/18
TOPLANTIDA BULUNANLAR :
Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA
: Başkan
Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU
: Üye
Prof. Dr. Selami ŞAŞMAZ
: Üye
Doç. Dr. Ali Sait ALBAYRAK
: Üye
Doç. Dr. Halis DEMİR
: Üye
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI
: Üye
Fakülte Sekreteri Mustafa ÇAKIR
: Raportör
GÜNDEM
1. İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı için ilan
edilen 4. Derece Yardımcı Doçentlik kadrosuna Dr.Salih TÜREDİ’nin atanması
hususunun görüşülmesi.
Toplantı, Dekan Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA başkanlığında Dekanlık Makam
odasında saat 14.30’da başladı. Gündem üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda;
KARAR
1. İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı için ilan
edilen 4. Derece Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmak için müracaat eden
aday Dr. Salih TÜREDİ’nin dil barajını geçtiği bilimsel eserleri ve çalışmaları
konusunda; Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin
BERBER, Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup
KÜÇÜKKALE, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ali Sait AKBAYRAK ile yedek üye olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi
İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun TERZİ tarafından gönderilen kişisel
raporlar ayrı ayrı okundu ve incelendi. Kişisel raporların değerlendirilmesi
sonucunda her dört jürinin de ittifakla olumlu görüş bildirmeleri “Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Akademik Kadrolara Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği”ne İlişkin yapılan deneme dersinden de başarılı olduğu dikkate
alınarak; Dr.Salih TÜREDİ’nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.
Maddesi ve 2914 Sayılı Personel Kanununun ilgili maddeleri uyarınca İktisat
Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı için ilan edilen 4.
Derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasına oy birliği ile
karar verildi.
Sayfa 1 / 2
Download