Konunun Tanımı - İstanbul Kültür Üniversitesi

advertisement
İKÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ ARC 713 MİMARİ TASARIM VII 16/17BAHAR DÖNEMİ
Öğr. Gör. Orkun Özüer , Arş.Gör. E.Merve Aksoy Grubu
Konu: Kentte sosyal konut problemine alternatif yaklaşımlar.
Yer: Şahinkaya Tepesi, Beykoz
Konunun Tanımı
Kentsel yapma çevre, gündelik hayat içinde doğal çevreden ve sürdürülebilirlikten uzaklaşmaktadır.
Mevcut yatırımların getirim kaygısı, devlet yatırımlarının ise hızlı üretim odaklı, kentsel çevreyi yok
sayan tutumu, sosyal konut olgusunun kentte yaşayanların zamanla değişen gereksinim ve isteklerine
göre dönüşmesini mümkün kılmamaktadır. Bunun sonucunda yaşam biçimlerimiz giderek
sürdürülebilirlikten uzaklaşmakta, nereden geldiğimiz unutulmakta ve nereye gittiğimiz
tartışılmamakta bile.
Bu çerçevede proje konusu, Beykoz’da bulunan, Türk Alman Üniversitesi Kampüsü’nün Batısında yer
alan Şahinkaya Tepesi’nde, çevreye duyarlılıkla yaklaşılan ve bölgenin kentsel dönüşümü sorunları
içinde problem alanına ilişkin çeşitli mekansal çözümlerin üretilebileceği bir sosyal konut yerleşimi
projesi yapılması amaçlanmaktadır. Proje alanının çevreden yalıtılmış bir konut alanı olarak değil, tam
tersine günümüz kentsel dönüşümlerine eleştirel bir bakışla tasarlanması beklenmektedir.
Tasarım alanında 200 kişi/hektar konut yoğunluğunu karşılayacak önerilerle, olası kullanıcıların
yararlanabileceği farklı işlevleri de içeren karma bir programda mimari tasarım çözümleri
beklenmektedir. Karma kullanım, alanın ve yapılı çevrenin coğrafi, tarihsel, işlevsel vd. analizlerine bağlı
olarak yorumlanabilir ve çeşitli öneriler getirilebilir. İstanbul’da ve ülke genelinde hakim kentsel konut
dokusu problemlerinin analizleriyle, bu kentsel alan örneği üzerine alternatif yaşam koşulları ve
mekansal çözümler getirilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, yine genel yerleşim alanlarında
görülen yoğunluk problemi, yeşil alan / rekreasyon alanı eksikliği gibi konulara öneriler getirilmesi,
kentsel buluşma mekanlarının oluşturulması ve tasarlanması beklenmektedir.
Download