recep tayyip erdoğan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü

advertisement
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI:
TOPLANTI TARİHİ : 27/04/2012
TOPLANTI NO
: 89
KARAR NO
: 2012/89
TOPLANTIDA BULUNANLAR:
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR:
1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ (Müdür)
1. Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK (Üye)
2. Doç.Dr. Hasan Ali ESİR, Müd.Yrd.
3. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müd. Yrd.
4.Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI (Üye)
5-Doç. Dr. Nebi GÜMÜŞ (Üye)
6. Neşe ÖZTÜRK Enstitü Sekreteri (Raportör)
GÜNDEM:
1. Bilgilendirme.
2. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Halil SAKA’nın
yatay geçiş talebiyle ilgili Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı’nın 18/04/2012 tarih ve
46 sayılı yazısının görüşülmesi.
3. Ana Bilim Dallarından gelen 2012 – 2013 eğitim – öğretim yılı itibariyle güz ve bahar
dönemi ders güncellemelerinin görüşülmesi.
4. Gelen Evrak.
5. Dilek ve temenniler.
Toplantı Enstitü Müdürü Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ’un Başkanlığında Recep
Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde Saat 10.30’da
başladı. Gündem üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda;
2. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Halil
SAKA’nın yatay geçiş talebi görüşüldü.
6111 sayılı Af Kanunu’nun 173/15-18.maddeleri ve ilgili Ana Bilim Dalı’nın olumlu
görüşü sonucunda Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Halil
SAKA’nın yatay geçiş talebinin kabulüne ve gereğinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığın’ca
yerine getirilmesine,
3.Gelen evrak olarak,
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans öğrencisi Özlem ŞAHİNKAYA’nın sağlık
raporu görüşüldü. Mazeretinin kabulüne ve Kur’an’ın Kıssaları adlı dersin mazeret sınavının
yapılarak Ana Bilim Dalı’na bildirilmesine,
Oy birliği ile kabul edildi.
Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ
(Müdür)
Doç.Dr. Hasan Ali ESİR, Müd.Yrd.
(ÜYE)
Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müd. Yrd.
(ÜYE)
Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI
(ÜYE)
Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK
(ÜYE) (Katılmadı)
Doç. Dr. Nebi GÜMÜŞ
(ÜYE)
Neşe ÖZTÜRK Enstitü Sekreteri (Raportör)
Download