GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu

advertisement
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BIP 106
Veri Tabanı - I
Yarıyılı
2
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
BIP 106
Veri Tabanı - I
2+1
2,50
6
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Düzeyi
: Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu
: Yok
Bölümü/Programı
: BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Dersin Türü
: Zorunlu
Dersin Amacı
: Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramlarını tanıma, doğru veritabanı tasarlayabilme, veritabanı denetimi, erişimi ve yönetimsel araçlarını
kullanabilme, sql dilini kullanabilme yeteneklerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
: Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı, normalizasyon ve sql dilinin kullanımı
Ön Koşulları
:
Dersin Koordinatörü
:
Dersi Veren
: Öğr.Gör. Nihat ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 2. Veritabanı Tasarımı İlişkisel Veri Modeli ve Uygulamaları ; Ali Nizam ; Papatya Yayıncılık,Yayıncılık3. Veritabanı Tasarımı ve SQL Sorgulama Dili ; Musa Çiçek ;
Nirvana Yayınları,1. http://megep.meb.gov.tr/
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Veritabanına giriş
Veritabanı ve ilişkisel veritabanı, temel kavramlar
Tablo yapısı ve alanlar
Alan özellikleri ve veri türlerini belirleme, farklı veritabanlarının karşılaştırılması
Access veritabanı programı
Access veritabanı programı
Access veritabanı programı ile uygulama çalışmaları
Ara Sınav
Sql'e giriş
Sql sorguları
Sql sorguları
Sql sorguları
Uygulama faaliyetleri
Uygulama faaliyetleri
Uygulama Faaliyetleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramlarını bilir
Veritabanı tasarım ilkelerini bilir
Tablolar arasında doğru ilişkilendirmeleri yapabilir
Temel veritabanı programlarını tanır
Veritabanı denetimini, erişimini ve yönetimsel araçlarını kullanmayı bilir
Ms access programını etkin bir şekilde kullanabilir
Sql diline verimli bir şekilde kullanabilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P12
P08
P02
P11
P10
P04
P03
P01
P07
P06
P05
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Mesleki yeterliliğe sahip olur.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
Ödevler
3
8
24
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
10
10
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
10
2
20
1
2
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%10
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Ö01
3
3
2
5
4
5
4
3
4
4
4
3
Ö02
4
5
2
4
3
5
3
2
4
3
4
3
Ö03
4
3
2
3
5
4
3
2
5
4
3
5
Ö04
4
4
2
5
4
5
3
3
5
4
3
5
Ö05
4
5
2
4
5
4
5
3
5
4
4
5
Ö06
3
5
2
3
5
4
4
2
4
4
4
4
Ö07
4
5
2
4
5
4
3
2
4
5
4
5
2
156
6
Download