3 Aralık 2015 Temel Bilgi Teknolojileri Ara Sınav

advertisement
3 Aralık 2015 Temel Bilgi Teknolojileri Ara Sınav Soruları
Soru 1 ) Windows 8 işleytim sisteminde birden fazla ardışın nesnenin seçilmesinde aşağıdaki
tuşlardan hangisinden yararlanılır?
Cevap ) Shift
Soru 2) Not defteri programında yeni belge oluşturma,belge kaydetme ve yazdırma işlemlerinin
yapıldığı menü hangisidir?
Cevap) Dosya
Soru 3) Bir işletim sisteminde, çok sayıda programın CPU’yu eş zamanlı kullanılmasına imkan veren
özellik hangisidir?
Cevap ) Çoklu Programlama
Soru 4) I. Masaüstü arka plan resmi , II.Pencere rengi, III.Windws Sesleri, IV. Ekran koruyucu, V.
Kişişelleştirme
Cevap ) I,II,III
Soru 5 ) Olguları ve olayları tanıma, anlama ve özellikle açıklamaya yönelik; eğitim,gözlem,gözlem
…. Gibi eylemlere ne dir?
Cevap) Bilgi
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi ana belleğin görevlerinden biri değildir?
Cevap ) Dosyaları bilgisayar kapatıldığında da saklı tutmak
Soru 7 ) Grafik arayüzüne sahip ilk işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap) Macintosh
Soru 8) Bilgisayarlar arasında iletişim sağlamak için kullanılan donanım aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap ) Ağ Kartı
Soru9) Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı bir uygulama yazılımı değildir?
Cevap) Bordro yazılımları
Soru 10) Bilgilsayar ağlarının yayılma alanı olarak en küçüğü ….. dır?
Cevap ) LAN
Soru 11 ) Arama işlemlerinde bilinmeyen bir grup karakteri ifade eden joker karakter
aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap ) *
Soru 12) Programcının makinenin yapısını bilmek zorunda kalmadan programları kullanabilmesini
sağlayan sisteme ne denir?
Cevap) İşletim Sistemi
Soru 13) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar bilgileri saklamak için kullanılır?
Cevap) Dosya
Soru 14) Wordpad programın belge yazdırıldığında kağıt üzerinde nasıl duracağını
görüntülenmesini sağlayan kısım hangisidir?
Cevap ) Bakı ön izleme
Soru 15) Bilgisayardaki kişisel şifreler, dosya isimleri,açık erişim noktaları gibi doğrudan erişilmesi
mümkün olmayan yerleri erişim sağlamak için kullanılan nedir?
Cevap) Truva Atı
Soru 16) “Aygıt Yönetici” penceresinde aygıt isimlerinin yanındaki sarı ünlem işareti neyi ifade
etmektedir?
Cevap) Aygıt sürücüsünün yüklenmediğinin
Soru 17) Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin kağıt üzerine aktarılması için kullanılan bir yazıcı türü
değildir?
Cevap) CD yazıcı
Soru 18) Windows işletim sistemleriyle birlikte gelen; rezim çizmek, başka bir ortamdan alınan
resimler üzerinde düzenlemeler yapabileceğimiz program hangisidir?
Cevap) Paint
Soru 19) Sadece ekran kartları için geliştirilen veri yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap ) AGP
Soru 20) Windows iletim sistemlerinde “YARDIM VE DESTEK” uygulamasını açmak için kullanılan
fonksiyon tuşu hangisidir?
Cevap ) F1
Download