Açık Kaynak İşletim Sistemi

advertisement
DERS BİLGİ FORMU
DERSİN ADI
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ
BÖLÜM
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
PROGRAM
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ / BİLGİSAYAR
PROGRAMCILIĞI
DÖNEMİ
DERSİN DİLİ
DERS KATEGORİSİ
Türkçe
Zorunlu Ders
Meslek Dersi
Seçmeli Ders
X
ÖN ŞARTLAR
SÜRE VE DAĞILIMI
KREDİ
DERSİN AMACI
ÖĞRENME ÇIKTILARI
VE YETERLİKLER
DERSİN İÇERİĞİ VE
DAĞILIMI
(MODÜLLER VE
HAFTALARA GÖRE
DAĞILIMI)
Haftalık
Ders
Saati
Okul
Eğitimi
Süresi
Bireysel Öğrenme
Süresi (Proje,
Ödev, Araştırma,
İş Yeri Eğitimi)
Toplam
2
28
60
88
AKTS Kredisi
(1kredi=25-30 saat)
(1modül=1 kredi)
3
Bu derste, açık kaynak kodlu işletim sisteminin kullanımı
ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. Açık kaynak kodlu işletim sisteminin kurulumunu ve
temel ayarlarını yapmak
2. Açık kaynak kodlu işletim sisteminin araçlarını
kullanmak
3. Açık kaynak kodlu işletim sisteminin yönetimini
gerçekleştirmek
Hafta
İçerik/Konular
1
Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı
2
Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri
3
Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı
Açık Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve
4
Uygulamaları
5
Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları
6
Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları
7
İnternet Bağlantısı
8
Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri
9
Açık Kaynak İşletim Sistemi Editörleri
10
Program Kurma ve Güncelleme
11
Kabuk İşlemleri
12
Kabuk İşlemleri
13
Dosya ve Dizin Paylaşımı
14
Dosya ve Dizin Paylaşımı
Ders Kredisi
Download