Denklem ve Eşitsizlikler - 2

advertisement
KAZ
AN
SINIF
M
IM
4
KAVRAMA
ST
TE
9.
TEST
Denklem ve Eşitsizlikler - 2
5. 4x + 2y $ 8
x - y 1- 4
1. - 4 1 ; x + 1 ; # 6 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) # x ; - 7 1 x 1 5, x ! R -
eşitsizliklerini birlikte sağlayan noktalar kümesi
aşağıdaki koordinat düzlemlerinin hangisinde taranarak gösterilmiştir?
B) # x ; - 7 # x # 5, x ! R -
C) # x ; - 5 # x # 3, x ! R -
y
A)
D) # x ; - 7 # x 1 - 5, x ! R E) # x ; 3 1 x # 5, x ! R -
+
2a
5a 3b
x
13
4b
8
y
Yukarıdaki toplama tablosunda x ve y yerine yazılması gereken sayılar aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0 ve 2 B) 3 ve 8 D) 4 ve 14
C) 4 ve 7
E) 7 ve 14
3. 8x + _a + 4 i y = 16
_b + 1 i x + 6y = 4
denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre a + b kaçtır?
A) 21
B) 23
C) 26
D) 29
Q B) # 2 - C) # 4 - D) # - 4, 2 - E) # - 2, 4 -
Î
0
0
y
C)
2
–4
x
2
4
4
–4
0
x
2
–4
0
2
y
E)
4
–4
0
x
2
6. ; 2a + 4 ;= 2a + 4 ve ; a - 5 ;= 5 - a denklemlerini
sağlayan kaç tane a tam sayı değeri vardır?
A) 5
x
y
D)
E) 30
4. 5 ; x - 1 ; - 2 = 13 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4
4
–4
2. y
B)
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
x
TEST
4
Denklem ve Eşitsizlikler - 2
7. ; x + 1 ; + ; x + 4 ; ifadesinin alabileceği en küçük
10. ax - 2y + b = 0
2x - 3y + a = 0
16
değer A ve
kesrinin alabileceği
; x - 3 ;+; x + 5 ;
en büyük değer B olduğuna göre A + B kaçtır?
B) 4
C) 5
D) 16
E) 24
8. - 5 1 x 1 0 1 y olduğuna göre
; - 5 - x ; - ; - 5 - y ; - ; y - x ; ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2y - 10 B) 2x + 10 C) 2x - 2y
D) 10
E) 0
9. ; 2x - 4 ; # 8 eşitsizliğini sağlayan tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 20
B) 18
C) 14
D) 12
A) - 4 B) - 3 ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) 2
denklem sisteminin çözüm kümesi #_ 2, 3 i- olduğuna göre b kaçtır?
11. x 3
x+
5
C) 0
D) 2
y
=- 2
2
y
= 1
4
doğruları ile x ekseninin sınırladığı sonlu bölgenin
alanı kaç birimkaredir?
A) 8
B) 12
C) 16
D) 22
2x - y + 7 $ 0
3x + y - 2 # 0
E) 8
eşitsizlik sistemini sağlayan noktalardan biri değildir?
B) _ - 1, 5 i EST
AT
KAZAN
D) a - 7 , 0 k E) _ 0, 7 i
2
Adı
:.............................................
E) 24
12. Aşağıdaki noktalardan hangisi
A) _ - 1, 0 i KAVRAM
IM
E) 5
1
2 3
4
5
6
7 8
C) _ 0, - 4 i
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download