Fonksiyonlar

advertisement
KAZ
AN
SINIF
M
IM
Fonksiyonlar - 1
4. f (x) = kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna
2x - 1
f (2)
göre
aşağıdakilerden hangisidir?
k
1. f (x 2 + ax - 3) = 3x + 1 ve f (2) = 7 olduğuna göre a
kaçtır?
C) 1
3
D) 2 E) 2
A) - 2 B)
2. f (3x - 2) = 6 - kx ve f -1 (2) = 1 olduğuna göre k
kaçtır?
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
2x 2 + 2 - 4 olduğuna göre f(2) kaçtır?
)
=
3. f (x + 1
x
x
A) - 2 B) - 1
C) 0
D) 1
E) 2
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
A) 1 B) 2 3
A) 1
1
KAVRAMA
ST
TE
12.
TEST
2
3
E) 2
5. f (x - 2) = (a - 3) x 2 + (b + 2) x + c - 1 fonksiyonu
birim fonksiyon olduğuna göre a + b + c aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
6. f: R - # a - $ R - # b -, f (x) = 3x - 2 fonksiyonu bire
x-1
bir ve örten bir fonksiyon olduğuna göre a + b
kaçtır?
A) 0
Î
1
- 2 C) 1 D) 1 B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
TEST
1
Fonksiyonlar - 1
10. f (x) = 3x + f (- x) eşitliğini sağlayan f(x) fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. Buna göre f(4)
kaçtır?
7. f: (- 2, 3) $ (1, 3), f (x) = x 2 + 4x + 5 fonksiyonunun
tersi aşağıdakilerden hangisidir?
A) - 2 - x - 1
A) 9
B) - 1 + x - 2
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5
C) - 2 + x - 1
D) - 1 - x - 1
E) 2 + x - 1
11. Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur?
8. f: R - % - 3 / $ R - % 1 /, f (x) = x - 6 fonksiyonu
2
2
2x + 3
veriliyor. Buna göre f (2x) ’in f (x - 1) türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
14f (x - 1) + 8
31 - 2f (x - 1)
B)
5f (x - 1) + 6
28 - 3f (x - 1)
C)
f (x - 1) - 5
3 + 2f (x - 1)
D)
f (x - 1) - 8
2f (x - 1) - 14
E)
8f (x - 1) + 5
27 - f (x - 1)
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) f: R $ R, f (x) = x 2 + 2x - 1
B) f: R $ R, f (x) = x - 3
C) f: R $ R, f (x) = x 3 - x
x
D) f: R - # 0 - $ R, f (x) = x
E) f: R $ R, f (x) = x $ sin x
12. f (x) = x 2 + 1 ve g (x) = sin x fonksiyonları veriliyor.
Buna göre,
I. f çift fonksiyondur.
II. f o g tek fonksiyondur.
III. g o f çift fonksiyondur.
IV. g o g tek fonksiyondur.
9. f: R $ R, f (x) = x 2 - 3x - 4 fonksiyonunun artan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir?
ifadelerinden hangisi veya hangileri tanımlı olduğu
kümelerde doğrudur?
A) <- 3 , 3 n B) < 3 , 3 n C) d - 3, 3 F
2
2
2
A) Yalnız I.
B) II. ve III. C) I. ve II.
D) I., III. ve IV.
E) Yalnız IV.
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
D) d - 3, - 3 n E) 9- 3 , 3 C
2 2
2
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download