olduğuna göre kaçtır? A) 8 B) 12 C) 24 D) 36 E) 40 2. a ve b pozitif

advertisement
1. a − b =
6 ve b − c =
4 olduğuna göre
2
ab − ac − bc + c kaçtır?
A) 8
B) 12
C) 24
D) 36
4. Aşağıdakilerden hangisi
(x
E) 40
2
− 3x ) − 14 ( x 2 − 3x ) + 40 ifadesinin çarpanla2
rından biri değildir?
A) x − 5
B) x − 4
C) x − 2
D) x + 1
E) x + 2
2. a ve b pozitif tam sayılar ve a2 − 9b2 =
19 olduğuna göre a ⋅ b kaçtır?
A) 30
B) 24
C) 20
D) 18
E) 12
5. Aşağıdakilerden hangisi x 4 − 9x 2 + 16 ifadesinin
çarpanlarından biridir?
A) x 2 − x − 2
B) x 2 − x + 2
C) x 2 + x − 2
D) x 2 + x − 4
E) x 2 + x + 4
3.
20 olduğuna göre
x 3 − y3 =
185 ve x 2 y − xy2 =
x − y kaçtır?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5
6. x 2 − 5x + 2 =
0 olduğuna göre x 2 +
A) 15
B) 21
C) 24
4
kaçtır?
x2
D) 25
E) 29
7. x 4 y3 + x 3 y 4 =
2 olduğuna göre
144 ve x ⋅ y =
x + y kaçtır?
A) 8
B) 12
C) 16
D) 18
E) 20
1 1 1
8.
6 olduğuna göre x 2 + y2 kaç− = ve x ⋅ y =
y x 3
tır?
64 olduğuna göre
10. a − b + c =
10 ve a2 + b2 + c2 =
ac − ab − bc kaçtır?
A) 16
B) 20
C) 24
D) 32
E) 36
kaçtır?
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12
E) 40
9. Aşağıdakilerden hangisi x 2 − y2 + 6x + 8y − 7 ifadesinin çarpanlarından biridir?
A) x + y + 7
B) x − y + 7
C) x − y + 1
D) x + y + 1
E) x + y − 7
D) 32
C) 24
6 ve x 3 + y3 =
11. x + y =
144 olduğuna göre x ⋅ y
A) 4
A) 16
B) 18
(
4
2
=
−6 olduğuna göre x + 4x
x
ifadesinin değeri kaçtır?
12. x −
A) 24
B) 36
C) 48
)( x
D) 54
2
+ 8x + 12 )
E) 60
Download