Üslü Sayılar

advertisement
TEST
IM
10
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
Üslü Sayılar - 2
4. a x = 2 ve a y = 7 olduğuna göre
x-2
5 3 - 4x olduğuna göre x kaçtır?
1. d 4 n
=d n
25
2
A) - 1B) - 1 C) 0D) 1 E) 7
2
2
6
olduğuna göre 156 sayısının a ve b cinsinden gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) a2 b2 B) 3ab3 C) a3 b2 D) 9ab2 E) ab
a
2a
B) 2
C) 4
D) 5
5.
C) 0
0, 4 $ 10-6 + 0, 002 $ 10-4
1, 2 $ 10-7
A) 10
D) 2
E) 5
işleminin sonucu kaçtır?
C) 5.10-1 B) 5
D) 10-1 E) 10-2
6. _0, 5 i + 1 _0, 125 i - olduğuna göre x tam sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır?
2x
3. 602a = 100 olduğuna göre 4 $ 6 kaçtır?
1-a
25
A) 1
A) -2B) -1
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4
2. 3 = a
53 = b
ax + y
2
- x - y ifadesinin değeri kaçtır?
2
a
E) 25
A) 6
1
x
B) 5
2
C) 4
D) 3
E) 2
TEST
10
M
12-A
7. t 2 - t = 1 olduğuna göre t 4 + t3 toplamının değeri
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
10. 2 x = 5 ve 20a = 125 olduğuna göre x’in a cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Üslü Sayılar - 2
2a B) 3a C) a 2 +
3-a
a+2
D) a + 5 E) a
5-a
A)
A) 2t + 1B) t + 5 C) 3t + 3 8. a = 266
b = 333
c = 11 22
sayıları veriliyor. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) a 1 b 1 c
B) a 1 c 1 b
C) b 1 c 1 a
D) b 1 a 1 c
E) c 1 a 1 b
x
2x
3x
8x
C) 3
olduğuna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin
sonucu sıfırdır?
A) c - a - b B) c - a $ b C) a $ c - b 2
D) 2c $ b - a E) a - b $ c
D) 4
a+b
b
ifadesinin değeri
A) 1 B) 3 C) 5D) 15E) 25
5
5
E) 5
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
B) 2
11. a = 6 $ 1014
b = 12 $ 108
c = 5 $ 105
12. 3b = 5a olduğuna göre 5
kaçtır?
36
9. 3 $ 3 $ 3 $ ... $ 3 = 9
olduğuna göre x değeri kaçtır?
A) 1
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
D) 4t + 1E) 5t + 3
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download