denklemler 03 - b

advertisement
DENKLEMLER
1.
03 - B
3(2x  1)  2(x  3)  23 ise x=?
5.
{5}
4x  2 3x  1 3

 ise x=?
3
4
2
{1}
x 1
1
 2  ise x=?
3
2
6.
{
3.
x   3  2  x  1 
{ 13 }
1
ise x=?
5
7.
{
4.
4
3 2 1

  ise x=?
3x 2x x 6
13
}
2
1
2
}
5
x
 3 ise x=?
x 1
1
2
{
8.
2x
5x
4 
 7 ise x=?
3
2
{ 6 }
www.lisanhoca.com
2.
1
6
1
4
1
3
}
2
 2 ise x=?
3
x 1
{2}
DENKLEMLER
9.
5
03 - B
4
2x  8
 3x 
denkleminin çözüm
2x  4
2x  4
13.
kümesi nedir?
3a  5b  9
4a  3b  1
denklem sistemini sağlayan (a,b) ikilisini bulunuz.
{ }
{ (2, 3) }
14.
10. m  n olmak üzere,
denklemi her x, y gerçel sayıları için sağlandığına
göre, b kaçtır?
x xm

 2 ise x=?
n
m
{34}
{
3mn
}
mn
1
x
x2


x 1 a  2
3
11.
 3a  2b  7  x   4a  3b  2  y  0
15.
denkleminin bir kökü 4 ise a kaçtır?
6x  y  8
2mx  (m  4)y  9
denklem sisteminin çözüm kümesinin boş küme
{10}
olması için m kaç olmalıdır?
{3}
16.
ax  3a  bx  b  8
12.
(a  2)x  by  6
4x  (b  2)y  3
denklem sistemi her x, y için sağlandığına göre, a.b
kaçtır?
çarpımı kaçtır?
{ 4 }
www.lisanhoca.com
denkleminin sonsuz çözümü varsa a  b toplamı
2
{8}
Download