Etkinliği İndirmek İçin Tıklayın.

advertisement
Hücre nedir?
Hücre, çok hücreli canlılardaki en
küçük yaşam birimidir. Hücre, canlının
tümyaşam özelliklerini taşıyan
ve uygun koşullarda yaşamını tek başına
sürdürme yeteneğine sahip temel yapı ve işlem
birimidir. Vücudumuz diğer bitki ve hayvanlar gibi
hücre (celi) dediğimiz gözle görülemeyecek kadar
ufak, canlı yapı taşlarından meydana gelir.
Hücrenin Bölümleri
Hücre Zarı
Singer-Nicholson adlı iki bilim adamı tarafından ortaya atılan "Akıcı-Mozaik Zar Modeli"
ile açıklanır. Bu modele göre hücre zarı, tek katlı lipid tabakasından meydana gelmiş,
karbonhidrat ve protein molekülleri lipid tabakasına gömülü durumdadır. Lipid tabakası
sürekli hareket halindedir.
Sitoplazma
Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran canlı sıvıdır. Büyük bir kısmı sudur. Içerisinde
organel denilen çeşitli görevleri üstlenmiş ve özelleşmiş yapılar b
Endoplazmik Retikulum
Çekirdek zarı ile stoplazma ya da hücre zarı arasında uzanan iletimle görevli kanal ve
borucuklar sistemidir.
Golgi Aygıtı
Hücrenin bazalında bulunan iç içe geçmiş tabak görünümünde zar sistemidir. Yağ
sentezi ve lizozomların paketlenmesinde görevlidir.
Lizozom
Tek katlı zarla çevrili, içerisinde sindirim enzimleri bulunduran organeldir.
Mitokondri
Hücrenin enerji santralidir. Oksijenli solunumun gerçekleştiği yerdir.
Kloroplast
Sadece bitki hücrelerinde bulunan bu organel, fotosentezin yani besin üretiminin
gerçekleştiği yerdir.
Sentrozom
Bu organel sadece hayvan hücrelerinde bulunur ve bölünme esnasında kromozomların
kutuplara taşınması görevini üstlenmiştir.
Çekirdek
Hücrenin en önemli organeli ve yöneticisi konumundadır. Dış tarafı çift kat zarla çevrili,
içerisi ise karyoplazma denilen sıvı madde ile doludur. Ayrıca kromozomlar ve
çekirdekçik de burada bulunur.
Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki
Farklar
Şekli köşelidir.
Kloroplast var.
Hücre duvarı var.
Sentrozom var.
Kofullar büyük ve az
sayıda.
Şekli yuvarlağa
benzer.
Kloroplast yoktur.
Hücre duvarı yoktur.
Sentrozom vardır.
Kofullar küçük ve
çok sayıda
Hücreden Organizmaya
Hücre
Doku
Organ
Kemik
hücresi
Kemik
doku
kemik
Sistem
İskelet
sistemi
Organizma
İnsan
vücudu
Download