T.B.M.M. B : 114 21 . 6 . 2005 O : 4 2005 yılında bir önceki yıla göre

advertisement
T.B.M.M.
B : 114
21 . 6 . 2005
O:4
2005 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %107 oranında bir artışla 363'den 751 adete
yükselen başvuruların değerlendirilmesi aşamasında; söz konusu 751 firmadan 376 adetinin
dağıtımda baz olarak alınan yıllarda pirinç ithalatı ya da üretimi yapmadığı, dağıtım kriteri olarak
kullanılmamakla birlikte 252 adet firmanın ise son üç yılda hiç vergi ödemediği ve bu firmaların
büyük bir kısmının petrol, nakliyat, inşaat, kuyumculuk gibi gıda sektörünün dışındaki konularla
iştigal ettikleri tespit edilmiştir.
Bu kapsamda, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta
Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinde belirtilen "kota ve tarife kontenjanı dağıtım
yöntemleri" çerçevesinde, "1006.30 gümrük tarife pozisyonlu" pirinç ithalattnda Avrupa Birliği
için açılan 28.000 tonluk tarife kontenjanı ile Makedonya için açılan 8.000 tonluk tarife
kontenjanının,
•
•
•
•
%2'si; başvuran tüm firmalara eşit olarak,
%45'i; firmaların 2003-2004 yılları "1006.30 gümrük tarife pozisyonlu" pirinç ithalat
performanslarına göre,
%48'i; ticaret ve/veya sanayi odalarınca düzenlenen belgelerde belirtilen firmaların 20022003 yılları pirinç üretim ve/veya tüketim performansları esas alınarak,
%5'i de; firmaların TOBB'dan onaylı kapasite raporlarında belirtilen paketleme
kapasitelerine göre,
dağıtılmıştır.
Bu itibarla, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2005 yılma ait tarife kontenjanlarının tahsisinde de,
Dış Ticaret Müsteşarlığınca, yukarıda belirtildiği üzere sadece resmi istatistik ve belgelere dayalı
işlem gerçekleştirilmiş olup firmanın yerleşik olduğu ile göre tarife kontenjanı tahsisi
yapılmamıştır.
Diğer taraftan, firma isimleri belirtilmeksizin, tarife kontenjanı dağıtımına ilişkin diğer
ayrıntılar Dış Ticaret Müsteşarlığı (hnp://wwwAm.govJr/Uhalat/mevzu/gozetim/Tarim/PRINCAB.xh) web sayfasında yayımlanmıştır.
-419-
Download