tarih-12-indirmek-icin-tiklayin-7

advertisement
AD-SOYAD:
SINIF-NO:
…………………..LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12-B SINIFI ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARIDIR.
SORULAR
1- Rusya’da gerçekleşen 1917 Bolşevik Devrimi’nin ortaya çıkmasının ve başarılı olmasının nedenlerini
açıklayınız.
2- Fransa’nın I.Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu üzerinde uyguladığı politikaları açıklayınız.
3-Milletler Cemiyeti’nin kuruluş amacını ve bu cemiyetin iki savaş arasında ki etkisini açıklayınız.
4- Hitler’in dış politikasının esaslarını açıklayınız.
5- Türkiye’nin,1923-1939 yılları arasında dış politikada karşılaştığı sorunların neler olduğunu kısaca
açıklayınız.
6-Türkiye’nin Doğu ve Batı sınırlarını iki savaş arasında ki dönemde nasıl güvenceye aldığını açıklayınız.
7- II.Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasında, Mihver devletlerinin politikalarının nasıl etkili olduğunu açıklayınız.
8- II.Dünya Savaşı’na ABD nasıl katılmıştır ve bu durum savaşın gidişatını ne şekilde etkilemiştir?
9- Aşağıda ki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirtiniz.(D veya Y)
(
)Irak,I.Dünya Savaşı’ndan sonra Fransız mandası olmuştur.
(
)İspanya’da Faşist politikaları Mussolini uygulamıştır.
(
)II.Dünya Savaşı’nın başında SSCB ve Almanya saldırmazlık antlaşması imzalamışlardır.
(
)Fransa, Barbarossa Harekatı ile işgalden kurtarılmıştır.
(
)II.Dünya Savaşı Almanya’nın Çekoslovakya topraklarına saldırmasıyla başlamıştır.
(
)Stalingrad Savunması,II.Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştirmiştir.
(
)ABD, II.Dünya Savaşı’na girmeden önce İngiltere ile Atlantik Sözleşmesi’ni imzalamıştır
.
(
)Potsdam Konferansı’nda alınan kararla Almanya’da Nazi partisinin varlığı sona erdirilecekti.
(
)Atom bombaları Tokyo ve Berlin’e atılmıştır.
(
)Yalta Konferansı sonrasında dünyada iki blok oluşmuştur.
10- ABD açısından, II.Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendiriniz.
NOT:Her soru 10 puan ve sınav süresi 40 dakikadır.
Başarılar Dilerim
CEVAPLAR
………………….. LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12-B SINIFI ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI CEVAP
ANAHTARIDIR.
1-1917 Bolşevik Devrimi,I.Dünya Savaşı’nda ekonomik olarak büyük zorluklar yaşayan Rusya’da ortaya
çıkmış ve sosyalist düzenin yerleşmesini sağlamıştır.I.Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde başarısız olan
İtilaf Devletleri Rusya’ya yardım ulaştıramamışlardı.Ekonomisi zaten bozuk olan Rusya,savaş yükü altında
daha zor duruma düşecek ve sonuçta Rusya’da işçilerin egemen olduğu,sosyalist rejim kurulacaktı.Devrimin
Rusya’da başarılı olmasının nedeni ise önderleri Lenin ve Stalin’in izledikleri politikalar olmuştur.
2-Fransa I.Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere ile birlikte Ortadoğu’da manda rejimleri kurmuştur.Suriye ve
Lübnan’da manda rejimi kurarak,bölgeye özgü cemaat yapısını,etnik ve dinsel ayrımları kullanarak ‘milliyetçi
cepheyi’ bölmeye çalışmışlardır.Özellikle Lübnan, Suriye’den ayrılarak,burada ki Hrıstiyanlara yönetimde
ayrıcalıklar verildi.Ancak uzun süre Ortadoğu’da etkili olamamış,manda devletleri üzerinde ki etkisini 1946’ya
kadar sürdürebilmiştir.
3-Milletler Cemiyeti’nin kuruluş amacı, I.Dünya Savaşı sonrasında tekrar bir dünya savaşının yaşanmasını
engellemektir.Ancak bu cemiyet uluslar arası sorunlarda daha çok büyük devletler lehine kararlar vermiş ve
gerekli yaptırım gücünü sağlayamamıştır.Japonya’nın Mançurya’yı, İtalya’nın Habeşistan’ı,Almanya’nın Ren
Bölgesi’ni işgal etmelerine ses çıkaramamıştır.Bu nedenle bu cemiyet,II.Dünya Savaşı’nın çıkmasını
engelleyememiştir.
4- Hitler’in dış politikası temelde 3 aşamalıdır.Bunlar:
*Almanya’nın Versay Antlaşması şartlarından kurtulması.
*Almanya dışında yaşayan tüm Almanların Alman sınırları içine alınması yoluyla ‘bir ulus,bir devlet’ ilkesinin
gerçekleştirilmesi.
*’Hayat Sahası’ politikası ile Alman devletinin mutluluğunun en üst seviyeye çıkarılması.
5- Türkiye 1923 sonrasında dış politikasında öncelikle Lozan’dan kalan sorunlarla uğraşmıştır.Bunlar;İngiltere
ile Musul sorunu,Yunanistan ile nüfus mübadelesi sorunu,Fransa ile Hatay Sorunu ve Boğazlar üzerinde ki
egemenlik hakları sorunları gibi sorunlardır.
6- Türkiye Batı sınırını İtalya ve Almanya’ya karşı Balkan Paktı ile güvenceye almıştır.Doğu sınırını ise
Sadabat Paktı ile korumuştur.
7- II.Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasında Mihver devletlerini saldırgan tutumları ve baskıcı rejimleri etkili
olmuştur. Almanya’da Hitler, İtalya’da Mussolini faşist politikalarla,Japonya’da Uzak Doğu’da izlediği
yayılmacı politika ile savaşın çıkmasını etkilemişlerdir.
8- ABD savaşın başında tarafsız kalarak,müttefik devletlere silah satışlarında bulunmaktaydı.Ancak İngiltere’yi
de açık açık desteklemesi dikkat çekmekteydi.ABD’nin Uzak Doğu Asya’da ki ve Büyük Okyanus’taki etkisini
kırmak isteyen Japonya’nın Pearl Harbor’a saldırısı sonucunda ABD’de savaşa girmiştir.
Bu devletlerin savaşa girmesi,savaşın gidişatını bütünüyle değiştirmiş,müttefik güçlerin önce dengeyi
sağlamalarına sonra da üstünlük kurmalarına neden olmuştur.
9( Y )Irak,I.Dünya Savaşı’ndan sonra Fransız mandası olmuştur.
( Y )İspanya’da Faşist politikaları Mussolini uygulamıştır.
( D )II.Dünya Savaşı’nın başında SSCB ve Almanya saldırmazlık antlaşması imzalamışlardır.
( Y )Fransa, Barbarossa Harekatı ile işgalden kurtarılmıştır.
( Y )II.Dünya Savaşı Almanya’nın Çekoslovakya topraklarına saldırmasıyla başlamıştır.
( D )Stalingrad Savunması,II.Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştirmiştir.
( D )ABD, II.Dünya Savaşı’na girmeden önce İngiltere ile Atlantik Sözleşmesi’ni imzalamıştır .
( D )Potsdam Konferansı’nda alınan kararla Almanya’da Nazi partisinin varlığı sona erdirilecekti.
( Y )Atom bombaları Tokyo ve Berlin’e atılmıştır.
( Y )Yalta Konferansı sonrasında dünyada iki blok oluşmuştur.
10-ABD, II.Dünya Savaşı’ndan en az etkilenen ülke olmuştur.Çünkü topraklarında savaş yaşanmamıştır.Aynı
zamanda savaştan sonra dünya siyasetine yön veren ülke de olmaya başlamıştır.Atom bombasına sahip
olması,BM’nin ve IMF’in merkezlerinin ABD’de kurulması,dünya ekonomisine yön verecek potansiyelinin
olması II.Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’yi Dünya gücü konumuna getirmiştir.
Download