EM 316 Matematiksel İktisat II Bahar 2015 Kenan Lopcu Teslim

advertisement
EM 316 Matematiksel İktisat II
Bahar 2015
Kenan Lopcu
Teslim Tarihi: 7. hafta ders saati (Gelecek hafta)
Not:
1. Adınızı sınavın sadece arkasına yazınız.
2. Soruları standart A4 kağıdına cevaplayınız.
3. Kağıdın her iki tarafını da kullanınız.
4. Kenarlarda (sağ, sol, alt ve üst) 1 inç (2.5cm) boşluk bırakınız.
5. Bütün sayfaları birlikte sol üst köşeden zımbalayınız.
6. Tam puan alabilmek için yaptığınız işlemleri gösteriniz.
7. İyi şanslar.
1. Ders notlarınızda verilen (s. 19) Keynezyen Modeli ele alınız (Sisteme yeni
yüklenmiş güncellenmiş notları indiriniz).
a. Her bir denklemi yorumlayınız.
b. IS fonksiyonunu elde edip yorumlayınız.
c. LM fonksiyonunu elde edip yorumlayınız.
d. AS fonksiyonunu elde edip yorumlayınız.
e. Ekzojen(dışsal) değişkenlerin her birindeki değişmenin modelin bütün endojen (içsel)
değişkenleri üzerindeki etkilerini hesaplayınız.
f. Yukarıda (e) şıkkında elde ettiğiniz sonuçları grafiksel olarak gösterip bulgularınızı
açıklayınız.
g. Paranın yansızlığı nedir? Yukarıdaki modelde para yansız mıdır? Açıklayınız.
h. Şimdi üretim fonksiyonunun Y =Ff(N, K) ve FNK >0 olduğunu varsayınız. Burada K
sermaye stokudur.
(i) FNK >0 olmasının iktisadi anlamı nedir? Açıklayınız.
(ii) K’daki değişimin W üzerindeki etkisini hesaplayınız.
P
2. Aşağıda verilen reel balans talebini ele alınız (notasyon standart)
ln m = α0 + α1 ln y +α2 ln R.
a. α1 ve α2’nin iktisadi anlamı nedir? α1 için iddianızı kanıtlayınız.
b. α1 = 1.0 ve α2 = -0.4. olduğunu varsayınız. α1 ve α2’yi yorumlayınız.
c. Yukarıda (b) şıkkındaki sayısal değerleri kullanarak reel balans talebini R için
çözünüz.
d. Sıfır enflasyon oranı için R = r = 0.04 ve y/m = 5 olduğunu düşününüz. Reel faiz
oranı r’nin sabit ve %4 olduğunu varsayarak, R=%25 nominal faiz oranı için enflasyon
oranını tam olarak (yaklaşık değil) hesaplayınız.
e. Yukarıda (b) ve (d) şıklarındaki değerleri kullanarak, enflasyonun refah maliyetini
toplam çıktı y’nin yüzdesi olarak hesaplayınız.
f. Yukarıda (e) şıkkındaki hesaplama yönteminin ardındaki iktisadi mantığı sezgisel
olarak açıklayınız.
3. Türkiye son zamanlarda nominal para arzının büyüme oranını azalttı. Klasik modelin
temel varsayımlarının geçerli olduğunu kabul ederek,
a. Aşağıdaki değişkenlerin zamana karşı takip ettikleri yolu, değişiklikten önce ve
sonra, gösteren grafikleri çiziniz.
(i) para arzı büyüme oranı
(ii) nominal para arzı seviyesi
(iii) enflasyon oranı
(iv) fiyat seviyesi
(v) nominal faiz oranı
(vi) reel para arzı
b. Grafiklerin ardındaki ekonomik muhakemeyi ( mantığı) açıklayınız.
4. Para arzının her dönem %10 sabit hızla büyüdüğü aşağıdaki Klasik modeli ele alınız.
Yt=200, tam istihdam çıktı düzeyi.
Mt/Pt=0.3Yt/Rt, para talebi.
Yt=250-1000rt, mal piyasası dengesi.
a. Durağan durum denge değerlerini hesaplayınız.
b. Para arzının büyüme hızı dönemlik %25’e yükseliyorsa reel balansların ve nominal
faiz oranının yeni durağan durum denge değerlerini hesaplayınız.
c. Model süper yansızlık (nötraliti) özelliğine sahip midir? Açıklayınız. Süper nötraliti
geçerli ise, modeli süper nötralitinin geçerli olmayacağı şekilde nasıl uyarlarsınız?
Gösteriniz.
5. Aşağıdaki arz ve talep denklemlerini ele alınız (McCallum, s. 144, problem 3).
qt  a0  a1 pt  vt ,
a1  0
Talep:
Arz:
v t ve
qt  b0  b1 pte  ut ,
b1  0
u t ´nin tamamen rastsal (white noise: beyaz gürültü) olduğunu ve fiyat
e
beklentisinin de pt  pt 1 şeklinde oluşturulduğunu varsayınız. pt ve qt için
çözümü bulunuz ve sistemin dinamik kararlılık koşullarını inceleyiniz.
6. Cagan modelinde enflasyon beklentisinin  t  pt şeklinde, yani pt 1 ´in
beklenen değerinin en son gerçekleşen değere eşit olduğu şeklinde oluşturulduğunu
varsayınız. Dinamik kararlılık hakkında ne sonuca varırsınız? Açıklayınız. Hımm!
(McCallum, s. 144, problem 4).
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards