EM 305 Matematiksel İktisat II Güz 2015 Kenan Lopcu Teslim Tarihi

advertisement
EM 305 Matematiksel İktisat II
Güz 2015
Kenan Lopcu
Teslim Tarihi: 24 Aralık Perşembe Saat 13:00
Not:
1. Adınızı sınavın sadece arkasına yazınız.
2. Soruları standart A4 kağıdına cevaplayınız.
3. Kağıdın her iki tarafını da kullanınız.
4. Kenarlarda (sağ, sol, alt ve üst) 1 inç (2.5cm) boşluk bırakınız.
5. Bütün sayfaları birlikte sol üst köşeden zımbalayınız.
6. Tam puan alabilmek için yaptığınız işlemleri gösteriniz.
7. İyi şanslar.
1. McCallum s. 100’deki Keynezyen modeli ele alınız.
a. IS fonksiyonunu elde edip yorumlayınız.
b. LM fonksiyonunu elde edip yorumlayınız.
c. AS fonksiyonunu elde edip yorumlayınız.
d. Ekzojen(dışsal) değişkenlerin her birindeki değişmenin modelin bütün endojen
(içsel) değişkenleri üzerindeki etkilerini hesaplayınız.
e. Yukarıda (d) şıkkında elde ettiğiniz sonuçları grafiksel olarak gösterip
bulgularınızı açıklayınız.
f. Paranın yansızlığı nedir? Yukarıdaki modelde para yansız mıdır? Açıklayınız.
g. Şimdi üretim fonksiyonunun y = f(n, k) ve fnk >0 olduğunu varsayınız. Burada k
sermaye stokudur.
(i) fnk >0 olmasının iktisadi anlamı nedir? Açıklayınız.
(ii) k’daki değişimin W üzerindeki etkisini hesaplayınız.
P
2. Aşağıda verilen reel balans talebini ele alınız (notasyon standart)
ln m = α0 + α1 ln y +α2 ln R.
a. α1 ve α2’nin iktisadi anlamı nedir? α1 için iddianızı kanıtlayınız.
b. α1 = 1.0 ve α2 = -0.4. olduğunu varsayınız. α1 ve α2’yi yorumlayınız.
c. Yukarıda (b) şıkkındaki sayısal değerleri kullanarak reel balans talebini R için
çözünüz.
d. Sıfır enflasyon oranı için R = r = 0.04 ve y/m = 5 olduğunu düşününüz. Reel
faiz oranı r’nin sabit ve %4 olduğunu varsayarak, R=%25 nominal faiz oranı için
enflasyon oranını tam olarak (yaklaşık değil) hesaplayınız.
e. Yukarıda (b) ve (d) şıklarındaki değerleri kullanarak, enflasyonun refah
maliyetini toplam çıktı y’nin yüzdesi olarak hesaplayınız.
f. Yukarıda (e) şıkkındaki hesaplama yönteminin ardındaki iktisadi mantığı
sezgisel olarak açıklayınız.
3. Türkiye son zamanlarda nominal para arzının büyüme oranını azalttı. Klasik
modelin temel varsayımlarının geçerli olduğunu kabul ederek,
a. Aşağıdaki değişkenlerin zamana karşı takip ettikleri yolu, değişiklikten önce
ve sonra, gösteren grafikleri çiziniz.
(i) para arzı büyüme oranı
(ii) nominal para arzı seviyesi
(iii) enflasyon oranı
(iv) fiyat seviyesi
(v) nominal faiz oranı
(vi) reel para arzı
b. Grafiklerin ardındaki ekonomik muhakemeyi ( mantığı) açıklayınız.
4. Para arzının her dönem %10 sabit hızla büyüdüğü bir aşağıdaki Klasik modeli
ele alınız.
Yt=200, tam istihdam çıktı düzeyi.
Mt/Pt=0.3Yt/Rt, para talebi.
Yt=250-1000rt, mal piyasası dengesi.
a. Durağan durum denge değerlerini hesaplayınız.
b. Para arzının büyüme hızı dönemlik %25’e yükseliyorsa reel balansların ve
nominal faiz oranının yeni durağan durum denge değerlerini hesaplayınız.
c. Model süper yansızlık (nötraliti) özelliğine sahip midir? Açıklayınız. Süper
nötraliti geçerli ise, modeli süper nötralitinin geçerli olmayacağı şekilde nasıl
uyarlarsınız? Gösteriniz.
Download