8.sınıf matematik

advertisement
8.SINIF MATEMATİK
3.
TEST
ÇARPANLAR VE KATLAR
www.celikhocam.org
1-)
2 1 .5 2 .7 1 şeklinde yazılabilen sayının
asal çarpanları toplamı kaçtır?
A) 14
2-)
B) 70
C) 210
D)350
2 1 .3 2 .7 3 şeklinde yazılabilen sayının
kaç adet doğal sayı çarpanı vardır?
A) 3
B) 6
C) 9
D)24
3-) 32 sayısının çarpanlarından asal olanlar
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) 1,2,16,32
C) 1,2,4,6,8,16,32
B) 2
D) 1,2,4,8,16,32
4-) İki basamaklı kaç adet asal sayı vardır?
A) 4
B) 18
C) 21
D) 25
5-) 420 sayısın kaç farklı asal çarpanı vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
6-) Hamza ve 8 kuzeni bayram harçlıklarını
birleştirip eşit olarak paylaştıklarına göre
bayramda kaç tl toplamış olabilirler?
A) 80
B) 81
C) 82
D) 83
7-) Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı
değildir?
A) 83
B) 89
C) 91
D) 97
8-) 30 sayısının asal olmayan kaç tane
çarpanı vardır?
A) 3
9-) 36
2
A
B
3
A) 3
B) 5
9
C) 8
D) 10
Yandaki çarpan ağacına göre
A - B + C işleminin sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
C
B) 16
C) 18
D) 19
10-) 3 3 .5 2 .7 1 şeklinde asal çarpanlarına
ayrılmış sayı kaçtır?
A)4725 B) 7875 C) 1575 D) 2205
www.celikhocam.org
3.
TEST
ÇARPANLAR VE KATLAR
11-)
2,4,6,8,10
Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 48'nin
bölenlerindendir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
16-) A ve B aralarında asal iki sayıdır ve
A.B=20 olduğuna göre A+B kaçtır?
A) 20
B) 12
C) 9
D) 5
12-) Aşağıdakilerden hangisi 42 sayısının
kendisi dışındaki en büyük çarpanıdır?
17-) x - 25 ve y + 25 aralarında asal iki sayıdır
ve x - 25 = 100 olduğuna göre x - y =?
50
y + 25
13-) 12 sayısının asal olmayan çarpanlarının
toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
18-) A = 2 2 .3 2 .5 2
B = 2 3 .3 2 .5 1
Olduğuna göre A + B kaçtır?
A) 42
A) 5
B) 21
B) 22
C) 14
C) 23
D) 7
D) 28
14-) Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi
aralarında asaldır?
A) 13 ile 91
C) 108 ile 210
B) 14 ile 84
D) 120 ile 121
15-) 640 = 2 a .5 b şeklinde yazılabildiğine
göre a-b işleminin sonucu kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
A) 150
A) 360
19-) A 2
B 2
C 3
D 3
E 5
1
A) 180
20-) A
B
C
D
E
1
2
2
3
5
5
B) 53
B) 540
C) 900
B) 90
C) 45
D) 50
D) 1260
Olduğuna göre
A-(B+C+D+E)
kaçtır?
D) 25
Olduğuna göre
A-B+C-D+E
işleminin sonucu kaçtır?
A) 205 B) 225
www.celikhocam.org
C) 51
C) 150
D) 300
Download