AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ VE POLİTİKASI
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
7
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
1. yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Bahar /2nd semester
Dersin Öğretim Üyesi
Prof. Dr. R. Fatih SAYGILI
Öğretim Sistemi
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Dersin amacı; öğrencilerin uluslararası iktisat ve dış ticaret teorilerinin önemini
uygulamalarıyla birlikte anlamalarını sağlamak, bunun yanında dış ticaret politikaları
ve araçları kapsamında uluslararası iktisadi ilişkileri incelemeleri anlamalarını
sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
1- Uluslararası ticaret teorilerini tanımlayabilme, anlayabilme ve ticaret
teorilerini karşılaştırabilme.
2- Ekonomik kalkınma ve uluslararası ticaret teorileri arasındaki ilişkiyi
ekonomik göstergeler ile değerlendirebilme.
3- Uluslararası sermaye hareketlerini finansal krizler bağlamında
ekonomik göstergeler yardımı ile analiz edebilme ve politika önerisi
yaratabilme.
4- Uluslararası ödeme sistemi içerisinde ekonomik kurum ve birliklerin
önemini kavrayabilme.
5- Uluslararası ticaret teorilerindeki gelişmeleri analiz edebilme.
Uluslararası ticaret modelleri için analiz araçlarının açıklanması. Klasik ve neo-klasik
dış ticaret teorilerinin incelenmesi. Ricardo ve arz talep modellerinin analiz edilmesi ve
konu ile ilgili problem çözülmesi. Teklif eğrileri ve dış ticaret hadlerinin açıklanması.
Hecksher-Ohlin modelinin analiz edilmesi ve problem çözümü. Uluslararası ticaret
modellerinin testlerinin değerlendirilmesi. Leontief paradoksu ve sonuçlarının
tartışılması. Karşılaştırmalı üstünlüklere alternatif teorilerin analiz edilmesi. Ölçek
ekonomileri, eksik rekabet ve uluslararası ticaret ilişkisinin değerlendirilmesi. Dış
ticaret teorisi ve ekonomik büyüme ilişkisinin sentezinin yapılması. Uluslararası faktör
hareketlerinin uluslararası ticaret üzerindeki etkisinin ortaya koyulması. Dış ticaret
politikalarının anlatılması. Gümrük tarifeleri ve tarife dışı ticaret politikası araçlarının
örnek problemler ile analiz edilmesi. Yeni korumacılığın tartışılması. İktisadi
birleşmeler, gümrük birlikleri ve serbest ticaret bölgelerinin incelenmesi.
KONULAR
HAFTA
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
Teorik Dersler
Uygulama
1
Uluslararası ticaret modelleri için analiz araçları
Okuma
2
Klasik ve Neo-klasik dış ticaret teorileri
Okuma
3
Ricardo ve arz talep modelleri
Okuma &
Problem çözümü
4
Teklif eğrileri ve dış ticaret hadleri
Okuma
5
Hecksher-Ohlin modeli
Uluslararası ticaret modellerinin testleri
Okuma &
Problem çözümü
6
Leontief paradoksu ve sonuçları
Okuma
7
Karşılaştırmalı üstünlüklere alternatif teoriler
Okuma
8
Ara Sınav
9
Ölçek ekonomileri, eksik rekabet ve uluslararası
ticaret ilişkisi
Okuma
10
Dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme ilişkisinin
sentezi
Okuma
11
Uluslararası faktör hareketlerinin uluslararası ticaret
üzerindeki etkisi
Okuma
12
Dış ticaret politikaları
Gümrük tarifeleri ve tarife dışı ticaret politikası
araçları
Okuma &
Problem çözümü
13
Yeni korumacılık
Okuma
14
İktisadi birleşmeler, gümrük birlikleri ve serbest
ticaret bölgeleri
Okuma
15
İktisadi birleşmeler, gümrük birlikleri ve serbest
ticaret bölgeleri
Okuma
16
Final Sınavı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ACAR, Sadık Uluslararası Reel Ticaret: Teori Politika, Dokuz Eylül
Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2000
ALKİN, Erdoğan Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1990
CHACHOLİADES, Miltiades International Economics, McGraw-Hill
Publishing Co.,1990
GERBER, James International Economics, 2nd Edition, Pearson Education
Inc. 2002
HUSTED, Steven & MELVIN, Michael, International Economics, 5th Edition,
The Addison-Wesley Longman Inc., 2001
KRUGMAN, Paul R.& OBSTEFELD, M International Economics- Theory and
Policy- 5th Edition, Addison-Wesley Publishing Co., 2000
SALVATORE, Dominick International Economics, 6th Edition, John Wiley &
Sons Inc., 1999
SEYİDOĞLU, Halil
Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama 14.
Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul, 2001.
İlgili kitaplar ve periyodikler tavsiye edilir.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
80
Notuna Katkısı
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
Toplam İş Yükü
(saat)
Süresi
(saat)
3
48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
2
4
Ödevler
16
2
32
Ara sınavlar
1
25
2
2
2
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
2
2
2
50
Proje
TOPLAM
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
220/30= 7 ECTS
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
ÖÇ1
5
4
2
3
3
3
3
2
1
5
5
5
5
5
5
1
ÖÇ2
5
2
2
5
5
5
4
3
2
5
5
5
5
5
5
ÖÇ3
5
2
2
5
5
5
4
3
2
5
5
5
5
5
5
ÖÇ4
5
5
2
2
2
3
3
2
2
5
5
5
5
5
5
OÇ5
3
3
5
1
4
4
2
3
2
5
5
5
5
5
5
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok yüksek
Download