solıd waste

advertisement
TEKNİK YARDIM
Yer
Türkiye
PROJE İNCELEMESİNDE VE İHALE
DEĞERLENDİRMESİNDE AB TÜRKİYE
DELEGASYONUNA TEKNİK YARDIM
İşveren
EPRD Office for Economic
Policy and Regional
Development Ltd.
Zaman
01/2011 – 12/2011
Finansman
EU IPA Fonları
Proje Tanımı:
Avrupa Komisyonu 2006 yılında aday ve aday olacak ülkeler için “Katılım
Öncesi Yardım Aracı (IPA)” adında yeni bir mali program başlatmıştır. IPA
tarafından çevre sektörüne verilen mali yardımları alabilmek için Çevre
Operasyonel Programı (EOP) hazırlanmıştır. Bu programın genel amacı
(a) çevre korumanın iyileştirilmesi, (b) halkın yaşam standartlarının
iyileştirilmesi, (c) içme suyu, atıksu arıtma ve entegre katı atık
hizmetlerinin iyileştirilmesi, (d) kapasitenin ve yönetişimin
güçlendirilmesi.
Bu Teknik Yardım’ın amacı, (a) uygulanacak ihale prosedürlerinin PRAG
ihale prosedürleri, FIDIC sözleşme şartları ve Türkiye’nin diğer Dağıtılmış
Uygulama Sistemi’nin (DIS) kuralları ile uyumluluğunun sağlanması ve
(b) IPA fonları ile finanse edilecek çevre yatırım proje başvurularının
değerlendirilmesi ve incelenmesinde Avrupa Komisyonu’na destek
verilmesidir.
İşin Kapsamı:
 Projelerin ve İhale dokümanlarının teknik olarak incelenmesi,
 İhale değerlendirmelerine gözlemci olarak katılım,
 Çevre yatırım proje başvurularının incelenmesi ve
değerlendirilmesi.
ÇEVPRO Danışmanlık ve Müşavirlik Ltd. Şti.
Download