Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik

advertisement
RESMİ GAZETE SAYISI: 27248
RESMİ GAZETE TARİHİ: 04.06.2009
KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (p)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“p) Mütercim-Tercüman olarak atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya
yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye
Tespit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
1
Download