Mühendislik - Sırf Danışmanlık

advertisement
Mühendislik
Danışmanlık Hizmetleri
Sırf yaşam alanınızı istediğiniz gibi dizayn eder öneriler sunarak size başka çözüm alternatiflerini de
fark etme ve değerlendirme imkanı verir mimari konular ile ilgili sorunlarınıza yanıt bulmanızın
adresidir.hissettiğiniz ihtiyaçları belirleyerek istediğiniz sonuca ulaşmanız için gerekli olan bilgileri
toplamak analiz etmek kullanılacak kaynakları belirleyerek gerekli durumlarda organizasyonları
yapmak hedeflediğiniz süre maliyet ve kalite standartlarına ulaşmanızı sağlamak
Mimari bir konuda çözülmesini veya araştırılmasını istediğiniz bir konunuz varsa çözüm sırf biziz.
a-proje yönetimi
sırf Proje; proje yönetimi alanında kapsamlı çözüm sağlayıcısıdır. sırf Proje kurulduğundan beri
başarılı bir şekilde proje yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
Dünyanın dört bir yanında proje yönetimi konusu hızlı bir şekilde kurumların dikkatini çekmektedir.
Sadece geleneksel proje tabanlı endüstriler değil inşaat, enerji, uçak, telekomünikasyon, bilişim
teknolojileri, bankacılık sektörlerinde de ilgi git gide artmaktadır. Ayrıca, kuruluşlar proje yönetimi
metodolojilerini kullanarak daha verimli ve etkili projeler üretebilir, artan rekabet koşullarında
avantaj ve proje sonuçlarında iyileşme elde ederler.
Sırf Proje olarak projelerin başarısının, doğru araç seçimiyle başladığını biliyoruz.
Bizim farkımız sayısızca proje yönetimi çözümünü bir arada sunmamızdır. Danışmanlarımız,
beklentilere dayalı analizden sonra, size uygun bir çözüm önereceklerdir. Sistem kurulumu sonrasında
sistem bakımı ve desteği için geniş hizmet çeşitleri sunuyoruz. Projelerinizin her safhada daha verimli
olması için çalışanlarımız bilgi, deneyim ve becerilerini sizinle paylaşacaktır.
b-şantiye organizasyonu
sırf çözüm ortaklı Bilgi Teknolojileri; Sunduğu ürün, hizmet ve çözümler ile müşterilerine katmadeğer
sağlamayı ve yaptığı işlerle dünya çapında farklılık yaratmayı hedefleyen idealist bir ekibin kurumsal
adıdır.
sırf; bilgi teknolojileri çatısı altında sunduğu yazılım, bilgi ve yönetim sistemleri çalışmaları ile
kuruşlarda çağın gereklerine uygun iş yapma modellerinin gerçekleştirilmesine aracılık eder.
sırf, Türkiye'deki inşaat, taahhüt ve proje yönetim alanında sektörünün lider siteminin yaratıcısı ve
uygulayıcısı olmayı hedefleyen bir kurumdu
sırf, konusunda hem ulusal hem de uluslararası üst düzey tecrübeye sahip, çözüm ortaklı kadrolu
ekibinin yanısıra iş ortaklığı yaptığı sözleşmeli profesyonel ekibi ile eğitim, danışmanlık, denetim ve
oursourcing hizmetleri de sunmaktadır. Kalite, Çevre ve İş Güvenliği gibi sistemlerin yanısıra IT
Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Yönetimi konusunda uluslararası standartlara uygun sistem projeleri sırf’
ın uzmanlık alanına giren iş alanlarıdır.
c-kalite kontrol
Sırf İnşaat yapımında Periyodik kontrolleri sırasında kalite kontrol yönetimi konusunda danışmanlık
hizmetleri;
d-maliyet analizi
Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden veya Teklif Birim Fiyat üzerinden ihale edilen işlerde,ihale
makamları tekliflerin ekinde veya aşırı düşük teklif sorgulamaları kapsamında birim maliyeti oluşturan
kalemlere ait güncel piyasa fiyatlarını ve işçilik bedellerini gösteren analizleri istemektedir.Her ne
kadar Bayındırlık Birim Fiyatları ihale usul ve esaslarında yasa gereği artık kullanılmasa bile idareler
halen yaklaşık maliyet hesaplarını Birim Fiyatlar ve/veya Birim Fiyat Tariflerini kullanarak
yapmaktadır.Bu nedenle ihale makamları tarafından istenilen analizlerin bu fortmata uygunluğu
kaçınılmaz olmuştur.Analizlerin ekinde-isteniyorsa-sunulan proforma faturalar ve işçilik bedelleri ile
diğer giderler hem birim fiyat rayiçlerine hemde güncel piyasa fiyatlarıyla uyumlu olmak
durumundadır.
e-hak ediş
1-Bina İnşaatları
2-Kanalizasyon İnşaatları
3-İçmesuyu İnşaatları
4-Sanat Yapıları
5-Tahkimat, Liman, Barınak İşleri
6-Sulama, Gölet İşleri Arıtma Tesisleri
f-keşif
İdareler,ihale sonrasında yaklaşık maliyet göre aşırı düşük olduğunu tesbit ettikleri firmalardan
tekliflerini açıklamalarını istemekte yani Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması yapmaktadır.Sorgulamya
verilecek cevabı esasını (teklifin ekinde verilmediyse)keşlif tablosu ve/veya metrajlar ile imalat
kalemlerini oluşturan birim fiyatların analizleri ile inşaat harici giderlerin gösterildiği tablolar
oluşturmaktadır.Bununla beraber işin,idarenin ve iş süresi ile çalışma koşullarının özgünlüğü dikkate
alınarak hazırlanan cevaplar, firmaların ciddiyeti ve maliyet hesaplarının güvenirliği konularındaki
görüş ve düşünceleri olumlu yada olumsuz yönde etkilemektedir.Unutulmamalıdırki idareler bu
sorgulamaları her ne kadar yasa gereği yapmak zorunda olsalar bile diğer taraftan verilen cevaplarda
firmaların ihale konusu işi yapma kabiliyetini görmek amacınıda taşımaktadır.
TEKLİF BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN YAPILAN İHALELER
Teklif birim fiyatlar üzerinden ,ihaleye çıkarılan işlerde idareler çoğu zaman bir birim fiyatın içerisine
birden fazla imalatı koymaktadır.Bu tür işlerde teklif birim fiyatı analizi mutlaka ihale öncesinde
yapılarak fiyat oluşturulmalıdır.
Aksi takdirde ihale sonrası idareler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında analiz
istenmesi halinde,bir rayiçin fiyatı her analiz için aynı olması gerektiği için,sonradan hazırlanan
analizledeki rakamlar bazen mantık sınırlarını zorlamaktadır. Bu nedenle bu tür işlerde mutlaka
analizleri önceden yapıp bu analizler ışığında teklif birim fiyatı belirlemenin büyük faydası
vardır.Ayrıca her ne kadar miktarlar idare tarafından verilse bile eğer mümkünse proje üzerinden bu
miktarlar kontrol edilmelidir
e-metraj
1-Konut, Toplu Konut, Hastane, Cezaevi, vs. Üstyapı İşleri Bayındırlık, MSB, İller Bankası vs. Resmi
Kurum Birim Fiyatları ile Elektrik ve Makine Tesisatı işleri dahil (Kapalı Alan ve Temel Alanı Toplanarak
hesap yapılır) - 0,80YTL/m2
2-Eski Eser İşleri (Restorasyon İşleri) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültürü Bakanlığı Birim Fiyatları ile 1,00YTL/m2
3-Birim Fiyat Analizleri Hazırlanması Maliyet Analizlerinin yapılması - 0,80YTL/m2
Download