olan ilaçlar piyasadan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

advertisement
T.B.M.M.
B : 113
13 . 6 . 2002
O: 4
olan ilaçlar piyasadan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümlerine uygun olarak ihale yoluyla temin
edilmektedir.
Hastanelerimizce piyasadan ihale yolu ile temin
edilen ilaçlar hastanelerce tüketilmekte olup,
kullanılmadan imha edilen herhangi bir ilaç
bulunmamaktadır.
Adı geçen hastanemizde kullanılmadan imha edilen
kanser ilacı mevcut değildir. Konu edilen kanser
ilaçlarının bedeli iddia edildiği gibi 1,5 Trilyon olmayıp
2001 yılı Hastane Döner Sermaye Bütçesinden
255.907.000.000 TL ödeme yapılmıştın Güncel fiyatlar
açısından söz konusu ilaçların bedeli 929.840.950.000
TL civarındadır ve bu ilaçların da yine iddia edildiği üzere
miadının sona ermesi nedeniyle çöpe atılması söz
konusu değildir.
Ayrıca, bu ilaçların teftiş raporu doğrultusunda
hastanenin ihtiyaç duyduğu başka ilaçlarla raiç
fiyatlardan değiştirilmesi mümkündür.
-243-
Download