5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen kamu

advertisement
TBMM VE MALİYE BAKANLIĞI ARASINDA MALİYE
SGB.NET SİSTEMİ DEVİR PROTOKOLÜ
İMZA TÖRENİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen kamu mali yönetimi anlayışı kapsamında iş
süreçlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi ve yönetim bilgi sistemlerinin oluşturulması
amacıyla Bakanlığımızda Maliye SGB.net Sistemi geliştirilmiş ve 01/06/2007 tarihi itibariyle kullanıma alınan
sisteme daha sonra 5018 sayılı Kanunun gereklerine uygun olarak geliştirilen yeni modüller eklenmiştir.
Söz konusu Sistem, 23 Mart 2009 Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Maliye Bakanlığı arasında
yapılan bir protokolle TBMM’de kullanılmak üzere devredilmiştir.
Aynı zamanda, Kamu İhale Kurumunun Elektronik Kamu Satınalma Platformu ile SGB.net’in
entegrasyonuna yönelik olarak ta Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kamu İhale Kurumu arasında işbirliği
protokolü imzalanmıştır.
İmza törenine TBMM Genel Sekteri Sayın Ali Osman KOCA, Maliye Müsteşarı Sayın Hasan Basri AKTAN,
Kamu İhale Kurumu Başkanı Sayın Dr. Hasan GÜL ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Sayın
Ahmet KESİK ile TBMM ve Maliye Bakanlığından ilgili birim yöneticileri katılmıştır.
İmza törenine ilişkin sunum ve resimler için tıklayınız.
Download