Sayı: 2009 - 41 3 Ağustos 2009 TÜRKİYE CUMHURİYET

advertisement
Sayı: 2009 - 41
3 Ağustos 2009
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
BASIN DUYURUSU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 16 Aralık 2008 tarihli “2009
Yılında Para ve Kur Politikası” başlıklı duyurusu ile, 2009 yılında
uygulanması öngörülen para ve kur politikalarının genel çerçevesini
kamuoyuna açıklamıştır. Söz konusu duyuruda; güçlü döviz rezervi
pozisyonuna sahip olmanın Merkez Bankasının genel stratejisi
olduğu, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak likidite
koşullarının iyileşmesi durumunda döviz alım ihalelerine önceden
duyurularak yeniden başlanabileceği belirtilmiştir.
Nitekim, son dönemde küresel ekonomiye ilişkin olumlu beklentilerin
etkisiyle likidite ve risk iştahının tekrar güçlendiği, bu durumun diğer
gelişmekte olan ülkelerle birlikte ülkemize yönelik sermaye akımlarını
artırdığı ve döviz piyasasının göreli bir istikrara kavuştuğu gözlenmektedir.
İçinde bulunduğumuz bu sürecin Merkez Bankasının döviz rezervlerini
kuvvetlendirmesi için uygun bir ortam oluşturduğu değerlendirilerek, Ekim
2008’de ara verilen döviz alım ihalelerine 4 Ağustos 2009 tarihinden itibaren
tekrar başlanılmasına karar verilmiştir. İhalelerde alımı yapılacak tutar
günlük 30 milyon ABD doları ihale ve 30 milyon ABD doları opsiyon hakkı
olmak üzere en fazla 60 milyon ABD doları olarak belirlenmiş olup, ihale ile
ilgili diğer koşullarda değişiklik yapılmamıştır.
Diğer taraftan önceki uygulamalarımızda olduğu gibi, önümüzdeki
dönemde döviz arzına ilişkin gelişmeler yakından takip edilerek,
öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda günlük ihale ve/veya
opsiyon tutarlarında önceden duyurularak her iki yönde de değişiklik
yapılabileceği gibi, gerek duyulursa ihalelere kısa ya da uzun süreli olarak
ara verilebilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Download