istanbul medipol üniversitesi tıbbi biyoloji ve genetik ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
DHF104154, TP104154
Ders Saati
66
Bölüm/Program
Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi
Dersin Dili
Türkçe, %30 İngilizce
Dersin Türü
Kurul dersi, Senelik
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ülkan Kılıç, Yrd. Doç. Dr. Nihal Karakaş
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Hafta içi mesai saatleri
Dersin Amacı
Tıbbi biyoloji bakışı ile klinik çalışmalara temel oluşturacak, moleküler düzeyde hücre membranından başlayarak
hücreyi oluşturan tüm yapı ve organelleri yapı, fonksiyon ve ilgili hastalıklar açısından incelemektir.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1. Hücre işleyişinin temelindeki moleküler biyoloji ve genetik kavramlarını tanımlar.
2. Hücreyi oluşturan moleküllerin yapı ve işlevlerini tanımlar.
3. Hücresel moleküllerin sentez ve yıkımını karşılaştırabilir.
4. Hücrenin işleyişini sağlayan molekül ve yapıların incelenmesinde kullanılan moleküler biyoloji tekniklerini
özetler.
5. Hücre işleyişini ve hücreler arası iletişim mekanizmalarını yorumlar.
6. Hücreyi oluşturan kompartmanları (organeller) tanımlar.
7. Hücre içindeki organelerin yapı ve işlevlerini açıklar.
8. Hücresel organeller arası molekül taşınım ve iletişim mekanizmalarını tanır.
9. Hücreler arası iletişim mekanizmaları ve sinyal algılarını ifade eder.
10. Hücresel işleyişin bozulmasından kaynaklanan hastalıkların moleküler temelini sorgular.
11. Hücrelerin organizmadaki işleyişi ve yapılanmasını tartışabilir
12. Hücrelerden doku ve organ gelişiminini açıklar.
13. Hücrelerin organizmayı oluşturmasında etkili genetik ve moleküler mekanizmaları saptar.
14. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlar.
15. Hücrelerin sağlıklı işleyişini engelleyen hastalıkların genetik kökenlerini tartışır.
Genel Yeterlilikler
Tıbbi biyoloji bakışı ile klinik çalışmalara temel oluşturacak, moleküler düzeyde hücre membranından başlayarak
hücreyi oluşturan tüm yapı ve organelleri yapı, fonksiyon ve ilgili hastalıklar açısından inceler.
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1.
Hücre biyolojisi ve genetik kavramlara genel bakış
2 Hücre biyolojisinde temel kimyasal kavramlar ve biyosentez
3 Proteinlerin temel yapı ve işlevleri
4 Hücrenin genetik materyali: DNA, chromosomlar ve genom
5 DNA replikasyonu, tamiri ve rekombinasyonu
6 DNA’dan proteine genetik bilginin akratımı
7 Hücresel membranların yapısı ve işlevi, Endositoz, ekzositoz ve membran taşınımı
8 Membranların elektriksel özellikleri ve iyon kanalları
9 Hücre iskeleti ve motor proteinler
10 Hücre içi kompartmanlar: Organeller
11 Hücre içi proteinlerin taşınımı ve organeller arası vezikül trafiği
12 Hücre iletişim ve sinyal yolakları
13 Hücreler arası bağlantılar, hücre tutunması ve hücre dışı matris
14 Kanser biyolojisi ve kanserin moleküler temelleri
15 Kansere yönelik güncel tedavi yaklaşımları
16 Gelişimsel genetik ve model organizmalar
17 Kök hücreler ve rejeneratif tıp
18 Tıbbi genetikte temel kavramlar
19 Gen anlatımının kontrol mekanizmları ve hücresel genetik anahtarlar
20 Mendel genetiği ve genetik danışmalık
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Vaka Çalışması, Soru - Cevap, Video, Gösteri
Dersin Koşulları
Ders Notu
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
1. Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition; Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian
Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter
2. Moleküler Hücre Biyolojisi, Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş, İstanbul Tıp Kitabevi
3. Medical Cell Biology, Steve Goodmann
1. Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition; Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian
Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter
2. Moleküler Hücre Biyolojisi, Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş, İstanbul Tıp Kitabevi
3. Medical Cell Biology, Steve Goodmann
Download