MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

advertisement
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
MBG209 /HÜCRE BİYOLOJİSİ 1
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
Türü
Kategorisi
Kredisi
Eğitim Şekli
Ön Koşul Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr. Üyeleri
Yardımcılar
Ders Saatleri
2/Güz
Türkçe
Lisans
Zorunlu
Temel bilimler
Teori
3
Yüz yüze
Yok
3
Uygulama
0
Laboratuar
0
Yok
Gündüz: Gece:
Dersin Alt Limit Değeri
35
Dönem Sonu Sınavı Barajı
40
ETKİNLİK
Değerlendirme
Ölçütleri
AKTS Kredisi
4
Adet
Yüzde (%)
Ara Sınav
1
20
Kısa Süreli Sınavlar
-
-
Ödevler
4
20
Dönem Ödevi/Projesi
-
-
Laboratuar
-
-
Diğer
-
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Dersin Amacı
Ökaryotik ve Prokaryotik hücrelerin yapısı ile molekül ve fonksiyonlarının öğretilmesi
Öğrenim Çıktıları
Bu ders temel hücre biyolojisi konularını içerir
Ders İçeriği ve Programı
Haftalar
Konular
1
Hücre-hücre bağlantıları
2
Hücre dışı matriks yapıları ve işlevleri
3
Hücre bölünmesinin moleküler mekanizması
4
Hücre çevrimi ve kontrolü
5
Eşey hücreleri (sperm, yumurta) ve döllenme, kopyalamada hücre çevriminin önemi
6
Sinyal iletimi ve bileşenleri
7
Bakteri, memeli ve bitkilerde sinyal iletimi yolları
8
Hücre farklılaşması ve çok hücreli canlılarda gelişim
9
Kök hücreler ve yenilenme
10
Bağışıklık sistemi, bileşenleri ve işlevleri
11
Kanser biyolojisi
12
Kanser etmenleri, gelişimi, tanı ve tedavinin temelleri
13
Yaşlanma
14
Apoptozis
1- Cooper, G.M., Hausman, R.E. (Tercüme: Sakızlı, M ve Atabey, N.). 2006.
Hücre-Moleküler Yaklaşım, İzmir Tıp Kitapevi, İzmir, Türkiye. 2- Alberts, B.,
Johnson, A., Lewis, J., Martin, R., Roberts, K., Walter, P. /Anonim Çeviri) 2008.
Hücrenin Moleküler Biyolojisi, Sistem ofset, Ankara, Türkiye.
Ders Kitapları
ve/veya
Kaynakları
Yardımcı Kitaplar
Molecular Biology of the Cell: Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis,
Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, Garland Science; 5 edition, 2007
Dokümanlar
-
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi
ÖÇ
No
Ders Öğrenim Çıktısı
Katkı
Yaptığı
Prog.Y
a
Katkı
Düzeyi b
1
2
3
4
Ö.Y. c
5
2
Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin çeşitli özellikleri
konularında detaylı bilgi sahibi olacaklar
Hücre bölünmesindeki farklı yollar tanımlanacak
3
Kanserin varlığını gösteren tehlike sinyalleri belirtilecek
1
Hücre biyolojisinin güncel konuları hakkında bilgi sahibi
olacaklar
Sınıf arkadaşlarıyla hücre biyolojisinin güncel konularını
5
tartışmalı
Hücrenin Biyolojisinin ve Moleküler Biyolojinin
6
bütünleştiği kavramının öğrenilebilme
Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
4: Yüksek
1, 4
x
1,3
4
b
5: Mükemmel)
Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması / Sınavı, 5:
Seminer / Sunum )
c
PY. No
a
1-
Alanında yer alan temel kavramları anlayıp yorumlayabilme
2-
Kazanmış olduğu teorik bilgiyi pratikte kullanabilme ve sorunlara çözüm önerisi getirebilme
3-
Sahip olduğu bilgiyi uygun şekilde aktarabilme
4-
Bulunduğu anabilim dalındaki veya farklı disiplinlerdeki kişilerle bir araya gelip takım çalışması
yapabilme
5-
Etkileşim içerisinde olduğu diğer bilim dalları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olabilme
6-
Elde ettiği sonuçları bilim dünyasına arz edebilme
7-
Bilimsel, sosyal, kültürel, dini ve ahlaki değerlere duyarlı olabilme ve kişisel sorumluluk farkındalığı
kazanabilme
8-
Alana ait bilgileri bilim etiği çerçevesinde sosyal ve bilimsel değişiklikleri göz önüne alarak
sorgulayabilme
9-
Varsa alanı ile ilgili eğitim sorunlarına duyarlı olup çözüm getirebilme
10-
Mesleki alandaki gelişmelerin yanı sıra sosyal alandaki gelişmeleri takip edebilme, bunlarda aktif olarak
rol alabilme
11-
Kazandığı bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle birleştirerek yorumlayabilme bilme
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilme
13
Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme
14
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
Program Yeterlilikleri
Download