istanbul medipol üniversitesi modern biyoloji

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
MODERN BİYOLOJİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
PSY112351-Modern Biyoloji
Ders Saati
Çarşamba 09.00-12.00
Bölüm/Program
Psikoloji Bölümü ( İngilizce )
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Mavi Deniz Özel
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Çarşamba 13.30--14.30
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; hücre ve kalıtsal materyalin genel yapısı ve işlevleri hakkında genel kavramları incelemektir.
Ayrıca genetik mekanizmalar ve temel vücut sistemleri hakkında bilgi verir.
1. Hücre tipleri, organeller ve genetik materyal ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir.
1.1. Hücrenin membranı ve organellerini tanımlar, hücre iskeleti hakkında bilgi verir.
1.2. Kromozom, DNA ve RNA kavramlarının özelliklerini açıklar.
1.3. Gen organizasyonu ve gen ifadesinin düzenlenmesini açıklar.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
2. Hücre döngüsü ve hücre bölünmelerinin aşamalarını açıklayabilecek, hücresel sentez mekanizmalarını
tartışabilecektir.
2.1. Hücre döngüsünün aşamalarını ve kontrol noktalarını tanımlar.
2.2. Mitoz ve mayoz bölünmeleri açıklar ve bunları genetik anomaliler ve kanserler ile ilişkilendirir.
2.3. Transkripsiyon ve regülasyonu hakkında bilgi verir.
2.4. Translasyon ve regülasyonu hakkında bilgi verir.
3. Kromozomal anomaliler ile DNA hasarı mekanizmaları ve bunların hastalıklar ile ilişkilerini yorumlayabilecektir.
3.1. Kromozomlar yapı ve sayı anomalilerini açıklar, hastalıklar ile ilişkilendirilir.
3.2. DNA mutasyonları, onarım mekanizmaları hakkında bilgi verir.
3.3. Hücre yaşlanması, hücre ölümü ve kanserleşme mekanizmalarını açıklar.
4. Temel vücut sistemlerini tanımlayabilecektir.
4.1. Duyu organlarını, endokrin sistem ve sinir sistemini tanımlar.
4.2. Kas, iskelet ve solunum sistemini tanımlar.
4.3. Kardiyovasküler sistem ve diğer sistemleri hakkında bilgi verir.
Genel Yeterlilikler
Üretken, araştırmacı, yaratıcı, sorgulayan, çevreye duyarlı, ingilizceyi etkili kullanabilme.
Hafta Konular
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Modern biyolojiye giriş, Canlıların genel özellikleri, Hücre inceleme metodları
2. Kimyasal Biyoloji
3. Hücre organizasyonu, Hücre membranı ve özellikleri
4. Hücre iskeleti ve Hücre organelleri
5. Nükleik Asitler (DNA-RNA),Transkripsiyon ve Translasyon
6. Hücre döngüsü ve DNA replikasyonu
7. Kromozomlar, yapısal ve sayısal anomaliler
8. Moleküler yaşlanma, Apoptoz
9. Temel vücut sistemleri, Duyu organları
10. Endokrin sistem
11. Sinir sistemi
12. Kas ve iskelet sistemi
13. Solunum ve kardiyovasküler sistem
14. Sindirim sistemi ve diğer sistemler
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, sunum, örnekleme, beyin fırtınası
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve
zamanında teslim etmekle yükümlüdürler.
Ders Notu
1)Ders sunumları
2)Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın No:275, İstanbul, 2009.
3)Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş, Moleküler Hücre Biyolojisi, İstanbul Tıp Kitabevi, 3. Baskı, 2013.
4)Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander D Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter
Walter. Essential Cell Biology, Fourth Edition, Garland Science Publishers, USA, 2013.
5)Robert L. Nussbaum, Roderick R. Mcinnes, Huntington F. Willard. Thompson and Thompson Tıbbi
Genetik,Güneş tıp Kitabevi, 2005.
6)Cecie Starr, Ralph Taggart, Christine Evers,Lisa Starr. Biology: The Unity and Diversity of Life, 14th Edition,
2016.
Önerilen
Kaynaklar
1)Alberts B, Bray A, Lewis J. Molecular Biology of Cell, Garland Publishing, Inc., New York 1989.
2)David L. Nelson, Michael M. Cox, Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, Palme Yayınevi, Ankara, 2013
Kaynaklar
Download