A) 2,3,5 B) 3,5,7 C) 2,5,11 D) 3,5,11 2 . 5 1 2 , 2

advertisement
ENfes Matematik Yayınları
İİ
1.
4.


ifadesinin sonunda 8 tane 9
2n 1 . 5n 1  1 ifadesin
basamağı
olduğuna
göre
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6
Yukarıda kenarları 15 cm ve 35 cm olan
domino taşları ile en küçük kare
are olacak şekilde
döşeme yapılacaktır. 25 tane domino taşı
bulunan Münevver döşemeyi yaptıktan sonra
elinde kaç domino taşı kalır?
2.
B) 4
C) 6
C) 8
değeri
D) 9
D) 21
165 sayısının asal çarpanları hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) 2,3,5
B) 3,5, 7
ENfes Matematik Yayınları
A) 2
B) 7
“n”
5.
a  2 x , b  25 ve
a
 28 olduğuna göre x
b
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
C) 2,5,11
D) 3,5,11
3.
25 .63 .32
28 .34
6.
ifadesinin değeri aşağıdakilerden
4 3
75  12
ifadesinin
değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
hangisidir?
A) 2
B) 3
C) 6
A) 7 3
B) 6 3
C) 5 3
D) 4 3
D) 18
1
Mehmet Can AZİZOĞLU

10. Tek asal rakamlar toplara yazılıyor ve
çekiliyor. Buna
torbaya atılıp rastgele bir top çekiliyor
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
7.
1
' tür
4
3
B) 3 gelme olasılığı ' tür
4
2
C) 5 gelmeme olasılığı ' tür
3
1
D) 7 gelmeme olasılığı ' tür
4
A) 2 gelme olasılığı
Yukarıda O ve M merkezli iki daire
verilmiştir. O merkezli dairenin yarıçapı
3 , M merkezli dairenin yarıçapı 2 2
8.
A)
5
2
B)
3
4
C)
2
3
D)
3
8
ENfes Matematik Yayınları
olduğuna göre O merkezli dairenin M
dairenin
alanına
oranı
merkezli
aşağıdakilerden hangisidir?
x  2 3 5
y  32 5
z  5 3
olduğuna
göre
x yz
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
9.
A) 2 3  2 5
B) 4 3
C) 2 3
D)
11.
Yukarıda
da ABCD karesi ve ABCD karesi
orta
noktalarının
kenarlarının
birleştirilmesiyle EFGH karesi oluşturulmuştur.
AB  60 cm ' dir. Buna göre bir okçu ABCD
karesine atacağı atışta EFGH karesini vurma
olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
3 5
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
1
2
B)
1
3
C)
2
3
D)
3
4
A) Her rasyonel sayı bir gerçek sayıdır.
B) Her gerçek sayı bir irrasyonel sayıdır.
C) Gerçek sayılar  ile gösterilir.
D)
5 sayısı bir irrasyonel sayıdır.
2
Mehmet Can AZİZOĞLU

14. 20 cm uzunluğundaki bir tel parçası ile üçgen
oluşturulmak isteniyor. Buna göre bu üçgen
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
12.
A)
B)
Yukarıdaki ABC üçgeninin yardımcı
elemanları gösterilmiştir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 AF  Kenarortaydır.
B)
AF  AE  AD
C)
 AE  Açıortaydır.
 ADYüksekliktir.
D)
C)
ENfes Matematik Yayınları
A)
13.
D)
15.
Yukarıdaki ABC üçgeninin kenarları tamsayı,



m( B)  m( A)  m(C ) olduğuna
göre
ABC
üçgeninin çevresinin alacağı en büyük değer
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 27 cm
B) 28 cm
C) 29 cm
D) 30 cm
Yukarıdaki
dik
üçgende
AB  4 cm ve
BC  7 cm olduğuna göre AC  x kaçtır?
A) 3cm
C)
3
12 cm
B) 11cm
D)
65 cm
Mehmet Can AZİZOĞLU

19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16.
Yukarıdaki ABCD eşkenar dörtgeninin bir
kenarı AB  5 cm ve yüksekliği DE  4 cm
olduğuna göre BD kaçtır?
A) 2 cm
B) 2 5 cm
C) 4 cm
D) 4 5 cm
20. (2 x  1) 2 İfadesinin özdeşi aşağıdakilerden
hangisidir?
17. A ( 4 , 2 ) noktası orijin etrafında saat yönünde
90o döndürülmesi ile B noktası elde
Buna göre A noktasının B
edilmektedir.
noktasına uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
25
B)
30
C)
36
D)
40
18.
ENfes
ENfesMatematik
MatematikYayınları
Yayınları
2
A) 4 x  4 x 1
2
B) 2 x  2 x  1
2
C) 2 x  2 x 1
2
D) 4 x  4 x  1
Yukarıdaki E harfinin O noktası etrafında
döndürülmesi ile hangisi elde edilemez?
A)
B)
C)
D)
4
Mehmet Can AZİZOĞLU
Download