MATEMATİK

advertisement
2. MERKEZİ ORTAK SINAVI
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MATEMATİK
Sarmal Deneme 03
Doğrusal Denklemler dahil
tüm TEOG konularını içerir.
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
A
2 -7 . 16 5
83
1.
D
4.
A) 2 2
B) 4 2
C) 2 10
8 cm
Verilen üslü ifadenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
D) 4 8
B
C
E
F
5 cm
Yukarıda verilen üçgenlerin benzerlik oranı 2 olduğuna göre
2
ABC üçgeni alanının alacağı en büyük değer kaç cm ‘dir?
A) 5
B) 20
C) 40
D) 80
B
A
200 m
C
400 m
Yukarıda verilen dağda AB noktaları arasındaki eğim
0,5 olduğuna göre BC noktaları arasındaki eğim kaçtır?
1
A) 2
B) %25
C)
3
4
Enfes Matematik
2.
D) %60
5. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisi
dik üçgen değildir?
A)
B) 4
C) 3
D) - 16
C)
2
4
12
www.ortaokulmatematik.org
B)
2
4
3. Aşağıdakilerden hangisi gerçek sayı değildir?
A) 11
5
3
1
2 2
2
D)
6
11
8
Mehmet Can AZİZOĞLU
MATEMATİK
A
9.
6.
42 m
50
o
B
25 m
C
D
x
A
Yukarıda verilen üçgende herhangi bir kenara ait
yükseklik ile kenarortay eşittir.
B
y
42 metre uzunluğundaki bir direk şekildeki gibi duvarın
üstüne düşerek kırılıyor. B bölgesinde kalan direğin eğimi
%75 ve uzunluğu 25 metre olduğuna göre x+y değeri kaçtır?
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) [AD] kenarortay olabilir
B) |AB|=|CD|
C) AC kenarına ait kenarortay ile açıortay eşittir
D) ABC üçgeni çeşitkenar üçgendir
A) 20
B) 23
C) 28
D) 32
A) 24
B) 28
C) 32
D) 45
Enfes Matematik
7. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin sadece bir asal
çarpanı vardır?
10.
Kalan yakıt
(Litre)
50
49,5
49
A
cm
5c
7
m
8.
1
B
3
4
Alınan yol
(km)
C
Yukarıda bir aracın aldığı yol ile kalan yakıtını gösteren
grafik verilmiştir. Buna göre bu grafiğe ait denklem
aşağıdakilerden hangisi olabilir? (x: Alınan yol, y: Kalan yakıt)
Yukarıda verilen üçgende |BC|’nin alacağı en küçük tamsayı
değeri ile en büyük tamsayı değerinin toplamı kaçtır?
A) 19
2
B) 18
www.ortaokulmatematik.org
C) 14
A) y=50-0,5x
C) x=50-0,5y
D) 12
2
B) y=50+5x
D) x=0,5-50y
Mehmet Can AZİZOĞLU
MATEMATİK
A) -5
B) -1
C) 3
B
N
A
11. (5,2) noktasının orijin etrafında saat yönünde 90o
döndürülmesiyle oluşan noktanın ordinatı A, (-8,3)
noktasının orijin etrafında saat yönünün tersine 180o
döndürülmesiyle oluşan noktanın apsisi B olduğuna göre
A+B değeri aşağıdakilerden hangisidir?
14.
E
E,N,F,S orta nokta,
|DS|=4x cm
|ES|=5x cm
F
5x
D) 8
D
4x
C
S
ABCD dikdörtgeninden ENFS dörtgeni kesilip çıkarılıyor.
Buna göre kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20x 2
3x 1
x
- = 1+
5
5
5
12.
15.
112
C) 2
D) 3
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Enfes Matematik
B) 1
D) 48x 2
28 + 63 - 7
Yukarıda verilen denklemde x değeri kaçtır?
A) 0
C) 30x 2
B) 24x 2
A) 2 7
B) 4 7
C)
D) 1
56
975 2 - 25 2
A
13.
16.
3 cm
Rabia
Ecrin
Ecrin arkadaşı Rabia’ya yukarıdaki soruyu sormuş ve
Rabia’dan bu sorunun bilimsel gösterimini bulmasını
istemiştir. Soruya doğru cevap veren Rabia aşağıdaki
cevaplardan hangisini vermiştir?
E
x
B
4 cm
D
4
y
C
D
z
cm
F
D
ABC : DEF, [AB] ^ [BC], |AB|= 3 cm, |BC|=|EF|=4 cm ve
Ù
m(B) = 90 o olduğuna göre x+y+z değeri kaçtır?
A) 9,5 . 105
C) 9,75 . 104
www.ortaokulmatematik.org
B) 9,5 . 104
D) 9,75 . 105
A) 13
3
B) 10
C) 8
D) 7
Mehmet Can AZİZOĞLU
MATEMATİK
y
20.
17.
5 Adet
3 Adet
8 Adet
4 Adet
2
3
1
4
C) 3
18. Eğimi %60 ve orijinden geçen doğrunun denklemi
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) 75y=45x
D) 15x=25y
A) 5y=3x
C) 6x=8y
19. “Hangi sayının
A) %40
D) 4
B)
3
5
C) 0,8
D) %75
Enfes Matematik
B) 2
12 TL
18 TL
20 TL
Yukarıda bir mağazada kalan tişört miktarları ve fiyatları
verilmiştir. Emre bu mağazadan bir tişört aldığına göre
aldığı tişörtün 15 TL’den daha pahalı olma olasılığı kaçtır?
Yukarıda verilen şekillerden hangisi x eksenine göre
yansıması yanlış alınmıştır?
A) 1
15 TL
x
5
2
‘i ile ‘sinin farkı 10'dur.”
7
5
Yukarıdaki soruyu çözmek isteyen Gülcan’ın
kuracağı denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
5x 2
- = 10
7
5
B)
5x 2x
= 10
7
5
C)
7x 2x
= 10
5
5
D)
5x 2x
+
= 10
5
7
www.ortaokulmatematik.org
4
Mehmet Can AZİZOĞLU
Download