Türklerden Önce Anadolunun Durumu Video Ders

advertisement
Türklerden Önce Anadolunun Durumu Video Ders Anlatımı
Pazar, 10 Temmuz 2011 22:09 - Son Güncelleme Pazar, 29 Kasım 2015 16:04
1.KONU:MALAZGİRT SAVAŞI'NDAN SONRA ANADOLU DA KURULAN İLK TÜRK DEVLET
VE BEYLİKLERİ
TEMEL KAVRAMLAR
FETİH
İMAR
MEDRESE
TÜRKMEN
KÜMBET
KÜLLİYE
SELÇUKLU
Geldik kopup iç Asya'dan altın yeleli Atlarla; zaferler nice bin velveleli Geldik, soyumuz Türk,
adımız Selçuklu, Bir başka bahardır yaşanan biz geleli Beşir AYVAZOĞLU Doğuştan
Günümüze Büyük İslam Tarihi, C 7 S. 16.
1/2
Türklerden Önce Anadolunun Durumu Video Ders Anlatımı
Pazar, 10 Temmuz 2011 22:09 - Son Güncelleme Pazar, 29 Kasım 2015 16:04
Türklerden Önce Anadolu'nun Durumu
Malazgirt Savaşı'ndan sonra ilk Türk devletlerinin birçoğunun Doğu Anadolu'da kurulmasının
nedenleri neler olabilir?
Türklerin fethinden önce Anadolu, yıllarca devam eden Sasani-Bizans savaşları yüzünden
harabeye dönmüştü.
Uzun süren bu savaşlar bölgede yaşayan nüfusun azalmasına neden olmuş, can güvenliği
nedeniyle göç eden insanlar şehirlerde toplanmıştı XI. yüzyılda Anadolu'da Rum, Ermeni ve
Süryani gibi kavimler yaşamaktaydı. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki otoritesi zamanla
zayıfladı, Anadolu'nun doğusunda Ermeni ve Gürcü prenslikleri kuruldu. Kendilerine yurt arayan
Oğuzlar için Anadolu'nun bu karışık siyasi durumu yerleşmeye oldukça elverişliydi. Bu elverişli
şartları değerlendiren Türkler, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun farklı bölgelerinde
devletler kurmaya başladılar.
2/2
Download