malazg*rt sava*ı - malazgirt savaşı

advertisement
ZÜHRE NUR PEHLİVAN
SABİRE DALKILIÇ
YURDANUR TURELİ
MALAZGİRT SAVAŞININ NEDENLERİ
 Tuğrul Bey ve Alp Arslan’ın Anadolu’ya sürekli akınlar yaptırmaları
ve bunu devlet politikası haline getirmeleri
 Selçukluların göçebe Oğuzları Anadolu’ya sevk etme düşüncesi
 Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkarmayı daha sonra da
İslam ülkelerini ele geçirmeyi hedeflemesi
 Türklerin Anadolu’yu kendilerine yurt edinmek istemeleri
 Bizans’ın Pasinler savaşın intikamını almak istemesi
 Türkmen Baskıları
BÜYÜK SELÇUKLU VE BİZANS
SAVAŞIN BAŞLAMASI
 Selçuklu Sultanı Alparslan, Roma Ordularının harekete
geçtiğini öğrenince Mısır seferi yolundan geri dönerek
Ordularıyla Suriye’ye doğru yola çıktı. Yeterli hazırlıkları
yapmaya vakti olmadığı için casusları aracılığıyla
Ordusunun Rey şehrinde konuşlandığı haberini yaydı ve
Muş’a doğru ilerleyerek Malazgirt ovasının doğusunda
ordugah kurup savaş hazırlıklarına başladı.
SAVAŞIN GELİŞİMİ
 Alparslan
Turan
taktiğini
fevkalade
şekilde
uygulamaya başladı. Bozkır savaşlarındaki gibi Hilal
şeklinde dizilen Selçuklu ordusu düşman üzerine
hücum edip ilk vuruşları yaptıktan sonra yavaş yavaş
geri çekilerek geriye doğru ok atabilen yetenekli
süvarilerin ok atışlarıyla Roma ordusuna kayıplar
verdirdiler.
SAVAŞIN GELİŞİMİ
 Roma ordusu darbe aldıkça zayıflıyordu ve moral
olarak çöküntüye uğramıştı. Frank, Norman, Slav ve
Gürcü birilikleri savaş meydanından kaçtılar. Hatta
Roma Ordusunun esas güçleri olan Hassalar ve Seçkin
birlikler bile küçük gruplar halinde savaş meydanını
terk ediyordu. Yaralı askerler ve kendisine bağlı küçük
bir askeri birlikle kalan Romen Diyojen, daha fazla
dayanamayıp yenilgiyi kabul etti ve askerleriyle birlikte
yaralı vaziyette esir alındı.
BÜYÜK SELÇUKLU VE BİZANS
HÜKÜMDARLARI
ALPARSLAN
ROMENOS DİOGENES
MALAZGİRT SAVAŞININ SONUÇLARI
 Bizans İmparatoru Romen Diyojen komutasındaki ordu
savaşı kaybetti
 Savaşta, Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Oğuz ve
Peçeneklerin yardıkları da belirleyici rol oynadı
 Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı
 Türkler fazla bir direnişle karşılaşmadan Marmara kıyılarına
kadar ilerlediler
MALAZGİRT SAVAŞININ SONUÇLARI
 Bugünkü Türkiye’nin temelleri atıldı
 Anadolu’da gücü kaybolan Bizans, Balkanlara çekildi
 Abbasi ve İslam dünyası üzerindeki Bizans baskıları
kayboldu
 Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk Türk
beylikleri kuruldu
ÖNEMİ: ANADOLU’NUN KAPILARI
TÜRKLERE AÇILMIŞTIR
Download