(6.Sınıf_2.Dönem_1.Yazılı2011

advertisement
Adı:
Soyadı:
Numara:
2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı
………………………………… İlköğretim Okulu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
6.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınav Sorularıdır
A- Cümlelerdeki boşlukları aşağıda verilen kavramlar arasından seçerek doğru olarak tamamlayınız. (10 Puan)
• Müslümanlar ilk olarak ………………………………..’a hicret etmişlerdir.
Muhacir
Medine
Zeyd
• İlk vahiy ……………………………. şehrinde gelmiştir.
Ensar
Varaka
• İlk Müslümanlardan biri de …………………………. idi.
Bedir
Irak
• Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ………………………………. denir.
Mekke
Suffa
• Mescid-i Nebi’nin yanından eğitim görülen ayrı bölümler vardı. Bunlara
Habeşistan
……………………. adı verilirdi.
B-Aşağıdaki kısa cevaplı soruları yanıtlayınız.
Soru
Mekke’den Medine’ye hicret kaç tarihinde yapılmıştır?
(10 Puan)
Cevap
Hz.Muhammed’e hicret yolculuğunda kim arkadaşlık yapmıştır?
Mekke’den gelen Müslümanlara yardım eden kişilere ne ad verilir?
Hudeybiye antlaşması kaç tarihinde yapıldı?
Hz. Muhammed’in Hac esnasında insanlara yaptığı son konuşmaya ne ad verilir?
C- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y) yazınız.
(10 Puan)
Nasr suresi’nde yer alan “nasr” sözcüğü “açan” anlamına gelir
Hz.Muhammed’in kabrine çiçekli cennet bahçesi anlamında “ravza-i mutahhara” adı verilir.
Tevhit, Allah’ın bir olduğuna, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmaktır.
Kureyş suresinde İslam dininin inanç konuları ( imanın şartları ) sırasıyla sayılmıştır.
Kur’an’da peygamber olmayan bazı kişilerin de kıssaları yer almaktadır.
D- “İslam dininde “imanın şartları” nelerdir? Sırasıyla yazınız. Bunlardan birini açıklayınız
(10 Puan)
E- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 60 Puan) (Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.)
1. Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi’inin işlevlerinden
biri değildir?
A) Eğitim görmek isteyenler için bir okuldu
B) Yabancı devlet elçileri burada karşılanırdı.
C) İhtiyaç sahiplerine buradan yardım dağıtılırdı.
D) Ticaret yapanlar için barınma yeriydi.
2. Hz. Muhammed Medine’ye gelince oradaki Yahudilerlerle
bir antlaşma yapmıştır. Buna göre şehirde barış içinde
yaşanacak, şehir gerektiğinde birlikte savunulacaktı. Bu
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akabe Biatları
C) Hudeybiye antlaşması
B) Medine Sözleşmesi
D) Veda Hutbesi
3.
1.Bedir, 2.Uhud, 3.Hendek
Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk üç savaş
sırasıyla verilmiştir. Bunlar tarihi sırasıyla hangi
seçenekte verilmiştir?
A) 624 - 625 -627
C) 624 – 627 - 630
B) 622 – 624 – 627
D) 627 – 628 - 629
7. Kur’an’da insanların yapmakla yükümlü olduğu ibadetlere
yer verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir
ibadet değildir?
A) Namaz kılmak
C) Meleklere inanmak
B) Oruç tutmak
D) Sadaka vermek
8. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki iyi ilişkileri
engeller?
A) Hoşgörülü olmak
C) Paylaşmak
B) Yardımlaşmak
D) Kibirlenmek
9. İnsanın Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek
amacıyla yaptığı davranışlardır. Kişi Allah’ın rızasını
( hoşnutluğunu ) kazanmayı amaçlar.
Bu tür davranışlara ne ad verilir?
A) İbadet
C) Niyet
B) Kıssa
D) Ahlak
10. Kur’an’da geçmişte yaşamış toplumlar veya
peygamberler hakkında anlatılan ibret (ders) verici hikaye
ve olaylara ne ad verilir?
A) Masal
C) Kıssa
B) Fabl
D) Hikaye
4.
Mekke
Dönemi
HİCRET
Medine
Dönemi
İslam tarihinde Hicret önemli bir olaydır. Hicretten önceki
döneme Mekke Dönemi, Hicretten sonraki döneme de Medine
dönemi adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı
bir dönemde gerçekleşmiştir?
A) Medine Sözleşmesi
C) Habeşistan’a hicret
11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Eyüp (A.S) kıssasından
çıkarılamaz?
A) Hastalıklara karşı sabırlı olunmalıdır.
B) Ölüm karşısında sabır gösterilmelidir.
C) Sabredemeyenler isyan etmelidir.
D) Dua ederek Allah’tan yardım istenmelidir.
B) Hudeybiye antlaşması
D) Mekke’nin fethi
12.
5. Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in İslam tarihindeki
önemli sonuçlarından birisi değildir?
A) Müslümanlar, zulüm ve baskılarından kurtulmuştur.
B) Medine müslümanların yeni merkezi olmuştur.
C) İslam dini daha hızlı ve kolay yayılmaya başlamıştır
D) Medineli yahudiler toplu olarak müslüman olmuşlardır
6. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın belli başlı konuları
arasında yer almaz?
A) İnanç
B) Ekonomi
C) İbadet
D) Ahlak
İzacae nasrullahi vel feth. Ve raeytennase
…………………… fi dinillahi efvacen fesebbih bihamdi
…………………. vesteğfirh. İnnehü kane tevvaba
Yukarıda Nasr suresi verilmiştir. Boşluklar sırasıyla
hangi seçeneğe göre tamamlanmalıdır?
A) ehad – ebter
C) vessayf – beyt
B) azabennar - rabbike
D) yedhulüne - rabbike
100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Puanlama sorular
üzerinde açıklanmıştır. Süre 40 dakikadır. Başarılar
www.musaaydogdu.net
Musa AYDOĞDU
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards