ENDOKRİN SİSTEM

advertisement
ENDOKRİN SİSTEM
Prof. Dr. Faruk ALKAN
ÖZELLİKLERİ
• Hücreler arası koordinasyon
- kimyasal iletişim
- fiziksel iletişim
- elektriksel iletişim
• Hücrenin uyarıyı algılaması
- işaret molekülleri yoluyla
(hidrofobik ve hidrofilik moleküller)
ENDOKRİN ORGANLAR
• Hormon tarifi
- parakrin
- jukstakrin
- otokrin
- aday hormon
- nörotransmitterler
• Hormon kimyasal yapısı
- peptidler
- steroidler
- iodotireoninler
- katekolaminler
ENDOKRİN S. HİSTOLOJİSİ-1
• Tek hücre
- Mast hücreleri
- DNES (APUD) hücreleri
• Hücre grupları
- Leydig
• Geçici fonksiyonel yapılar
- ovaryum folikül hücreleri
- corpus luteum
- plasenta koryon epiteli
ENDOKRİN S. HİSTOLOJİSİ-2
• Ekzokrin organ içinde
- Langerhans adacıkları
• Ekzokrin asıllı endokrin karakterli
- tiroid bezi
• Endokrin organ olarak
- epifiz
- hipofiz
- adrenal
- paratiroid
- periferik ganglionlar
HİPOFİZ
• Adeno hipofiz
- pars distalis (lobus anterior)
- pars tuberalis (pars infundibularis,
lobus cranialis)
- pars intermedia
• Hücre tipleri
- somatotropik hücre
- mammatropik (laktotropik) hücre
- gonadotropik hücre
- tirotropik hücre
- kortikotropik hücre
- melanotropik hücre
HİPOFİZ
• Nöro hipofiz
- pars nöralis (pars nervoza,
lobus posterior)
- infindibulum
- pitiusitler
- Herring cisimleri
> oksitosin
> vasopressin
EPİFİZ
• Epifiz (Corpus pineale, Epifizis cerebri)
- histolojik yapısı
- fonksiyonları
ADRENAL BEZ
• Korteks
- kapsül
- subkapsüller blastem
- zona glomerüloza
- zona fasciculata
- zona retikülaris
• Medulla
- nor-adrenal hücreler
- adrenal hücreler
• Hormonal etkileşimleri
TİROİD
• Histolojik yapısı
- foliküller
- folikül hücreleri
- parafoliküler hücreler
• Hormonal etkileşimleri
PARATİROİD BEZLER
• Histolojik yapısı
- esas hücreler
- oksifil hücreler
• Hormonal etkileşimleri
LAHGERHANS ADACIKLARI
• Histolojik yapısı
- alfa hücreleri
- beta hücreleri
- G ve D hücreleri
• Hormonal etkileşimleri
DNES (APUD) HÜCRLERİ
• Çeşitleri ve yapıları
• Dağılımları
• Hormonal etkileşimleri
Download