Test 5

advertisement
10.
KAVRAMA
Test
5
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
COĞRAFYA
NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE DÜNYA’DA NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI
1. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sayımları sonucunda elde edilemez?
4. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır.
B) Toplam nüfus miktarı
Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı olarak
oluşacak sorunlar arasında gösterilebilir?
C) Aritmetik nüfus yoğunluğu
A) Sosyal hizmetlerin yetersiz kalması
D) Yaş gruplarına göre dağılımı
B) Konut yetersizliğinin ortaya çıkması
E) Cinsiyet gruplarına göre dağılımı
C) İş gücü potansiyelinin azalması
A) Nüfus artış hızı
D) Beslenme sorununun artması
E) Doğal kaynak tüketiminin artması
5. Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin nüfus özelliklerini öğrencilerine birer ülke örneği ile anlatmak isteyen bir öğretmen;
I. Toplam nüfus sayısında azalma olmuştur.
• Almanya
II. Doğal nüfus artış hızı azalmıştır.
• Nijerya
III. Sosyal gelişmişlik seviyesi gelişme göstermiştir.
Verilenlerden hangileri söylenebilir?
• Moğolistan
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
MEB 2016 - 2017
2. Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir ülke ile ilgili olarak;
• İngiltere
Verilen ülkelerden hangi ikisini seçmesi uygun olmaz?
A) Almanya – Moğolistan
B) Nijerya – Almanya
C) İngiltere – Nijerya
D) Almanya – İngiltere
E) İngiltere – Moğolistan
3. Aşağıda verilenlerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik
düzeyi hakkında diğerlerine göre daha az bilgi verir?
A) Nüfusun eğitim düzeyi
B) Nüfusun ekonomik sektörlere dağılımı
C) Nüfusun ortalama yaşam süresi
6. Aşağıda verilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus
özellikleri arasında gösterilemez?
A) Doğal nüfus artış hızı düşüktür.
B) Ortalama yaşam süresi uzundur.
C) Kent nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazladır.
D) Doğal nüfus artış hızı
D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı hizmet göre daha
fazladır.
E) Nüfusun cinsiyet dağılımı
E) Kişi başına düşen milli gelir yüksektir.
10.
Test
5
SINIF
COĞRAFYA
NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE DÜNYA’DA NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI
7. Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Bu
dağılış üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktadır.
10. Bir alanda yaşayan toplam nüfusun o alana bölünmesiyle
aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir.
Bu dağılış üzerinde aşağıda verilen doğal faktörlerden
hangisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?
Buna göre bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu bilinirse, aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir?
A) İklim koşulları
B) Toprak özellikleri
A) Kırsal nüfus miktarı
C) Bitki örtüsü
D) Yerşekli özellikleri
B) Nüfus artış hızı
E) Yeraltı kaynakları
C) Çalışan nüfus miktarı
D) Toplam nüfus miktarı
E) İşsiz nüfus miktarı
11. Aşağıda nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar ve bu alanlarda nüfusun seyrek olma nedenleri eşleştirilmiştir.
8. Aşağıdaki harita üzerinde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilmiştir.
I
MEB 2016 - 2017
II
III
IV
V
Bu alanlardan hangisinde nüfusun seyrek olması diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?
A)I
9.
B)II
C)III
D)IV
II. Amazon Havzası – Yerşekilleri
III. Sibirya Platosu – İklim koşulları
Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
III. Güneydoğu Asya
Yukarıda verilen yerlerden hangileri seyrek nüfuslu alanlara örnek olarak gösterilebilir?
B) Yalnız II
B) Yalnız II
D) I ve II
STİ
TE
KAZ
AN
C) Yalnız III
E) I ve III
C) Yalnız III
Bu alanlarda nüfusun yoğun olması üzerinde;
I. Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması
II. Deniz turizmi potansiyelinin fazla olması
III. İş imkanlarının fazla
Verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
E) I ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
KAVRAMA
IM
12. Aşağıdaki harita üzerinde nüfusun yoğun olduğu bazı alanlar verilmiştir.
II. Grönland Adası
D) I ve II
I. Kuzey Afrika – İklim koşulları
E)V
I. Amazon Havzası
A) Yalnız I
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
C) Yalnız III
E) I ve III
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download
Random flashcards
TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

almanca sözcükler

5 Cards oauth2_google_edbf8fb7-b037-4ab4-b4c8-450cdad3aadb

Create flashcards