Ekin Kimya Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

advertisement
Ekin Kimya
Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği
Politikası
Hizmet verdiği sektörler için önemli bir tedarikçi, çevre ve insan değerine
saygılı olmayı hedefleyen Ekin Kimya yönetimi ve tüm çalışanları;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,
Ülkemizde geçerli olan çevre ve iş güvenliği kanun ve yönetmeliklerine
uymayı,
Bütünleşmiş Yönetim Sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
Müşterilerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunarak müşteri
memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
Ekip çalışması yaparak ve maliyetleri düşürerek karlılığı arttırmayı,
Teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi,
Eğitimin öneminin farkında olarak, tüm çalışanlarımıza gereken eğitim
olanaklarını sağlamayı,
Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamayı,
Doğal kaynakları verimli kullanmayı,
Tehlikeli atıkları, tehlikeli atık yönetmeliğine göre bertaraf etmeyi taahüt
eder.
Firmada çalışan herkes kalite, sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik konularında
sorumluluk sahibidir.
Download