kalite, iş sağlığı güvenliği ve çevre politikamız

advertisement
KALİTE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE
POLİTİKAMIZ
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş
Sağlığı ve Güvenliği Sistemi ve TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim
Sistemi, ISO 13485:2012 Tıbbi Cihaz Üretimi-Kalite Gereklilikleri
Standartları ile cGMP ve ulusal ve/veya uluslararası standart şartlarına ve
ilgili mevzuatlara uyarak, müşteri ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak,
Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sisteminin Şartlarına Uymak
ve Etkinliğini Sürekli İyileştirilmek,
Müşteri memnuniyetinin, iç müşteri memnuniyeti bilinciyle çalışanlarımıza,
tedarikçilerimize ve müşterilerimize iş ortağımız gözüyle bakmak,
Üretimlerimizde Türkiye markası olmak,
Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla
kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini
tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili
risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü
yerleştirmek.
Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı
değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye
zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz
etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili
uygulamalarımızda 3. şahısların incelemesine açık olmak,
Mahmut OĞUL
Genel Müdür
KP.05.03 (Rev.00/--)
Download