ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Nedir

advertisement

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Nedir ?
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan
bir adımdır. Etkili bir çevre yönetim sisteminin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirleyen, her
tür kuruluşa uygulanabilen uluslararası bir standarttır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.
Neden ISO 14001:2004 ?
Çevresel performansın artırılması.
İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması.
Firma itibar ve pazar payının artırılması
Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı
bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
Uluslararası rekabette avantaj sağlaması
ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda
kabul edilirliğin sağlanması
ISO 14001 Standart Prensipleri Nelerdir ?
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları beş ana standarttan oluşmaktadır.
Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim
sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.
Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli
olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç
ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.
Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek
maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkânlarla birlikte bir destek
mekanizması geliştirmelidir.
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini
ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.
Mahmutbey cd. Polat sok. Emin İş merkezi No.2/6 Bahçelievler/İstanbul
T:0212-503 10 88 f:0212-503 10 99 c: 0543 631 65 51 e-mail:
[email protected]
Download