Açıklanacak Özel Durum/Durumlar

advertisement
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No
E-Posta Adresi
Açıklama Tarihi
Özet Bilgi
TGS Dış Ticaret A.Ş
Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 K:1 D:1112-13-14 Küçükçekmece/İstanbul
212 644 58 58 - 212 504 84 15
[email protected]
29.11.2016
ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz;
İthalat ve İhracat işlemlerinde uluslararası bir statü olan " Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü "
başvurusunda ibrazı zorunlu kılınan
"ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi " sertifikasını 23.11.2016 tarihi itibariyle almıştır. Söz konusu sertifikayla birlikte ;
"gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali
yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen
güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir
statü olan " Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü " için başvuru yapma hakkı kazanılmıştır.
Ayrıca "ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası için alınmış olması
gereken ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi sertifikası da, "Dış Ticaret Gümrükleme ve bu
işlemlere ilişkin lojistik faaliyetleri ile yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri" çerçevesinde
uygulanmak üzere 23.11.2016 tarihinde alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ ”inde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin ihraççının defter, kayıt ve
belgelerine uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve
yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download