ISO 14001 ÇYS, İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO

advertisement
ISO 14001 ÇYS, İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 EYS
ve Performans Odaklı İç Denetçi Eğitimi
AÇIKLAMA
Tüm ürün, hizmet ve üretim süreçlerinde çevreye saygılı olmayı ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini esas almayı, İnsan sağlığını ve
güvenliğini tüm süreçlerde en önemli öncelik olarak tutmayı, Çalışanların haklarına saygılı olan ve içinde bulunduğu toplumun sosyal gelişimini
desteklemeyi, Enerji kaynaklarını daha az tüketen ve daha yüksek verimlilik ve güvenlik sağlayan yeniliklerle gelişimini sağlamayı
hedefliyorsanız. Bu noktada, ihtiyaç duyduğunuz yönetim sistemleri kombinasyonu Çevre, İSG ve Enerji Verimliliği Yönetim sistemleridir.
Kullandığı enerjiyi verimli bir şekilde kullanan ve enerji tasarrufu için projeler geliştiren organizasyonlar, çevre korumanın yanı sıra, İş Sağlığı ve
Güvenliği alanında da oldukça önemli maddi kazançlar sağlamaktadırlar.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi entegre sistem kurulumu ile maliyetlerinizi
sistematik olarak azaltabilir, sistemlerin performans göstergelerinin denetimi ile de sürekli iyileştirmeyi bir ilke olarak belirleyebilirsiniz.
AMAÇ
Bu üç standardın ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin kavranılması ve uygulanması ile kuruluşunuza katma değer yaratabilecek projeler
kazandırabilirsiniz.
İÇERİK




ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi' nin madde madde
açıklaması (örneklerle)
OHSAS 18001:2014 Yönetim Sistemi' nin madde madde
açıklaması ve ilgili kanun ve yönetmelikler
ISO 50001:2011 Çevre Yönetim Sistemi' nin madde madde
açıklaması (örneklerle)
ISO 19011 İç Denetçi Eğitimi
 Performans Odaklı Sistem Denetimi,



 Performans Odaklı Proses/Süreç Denetimi,
 Ürün Denetimi
 Tedarikçi ve Taşeron Denetimleri
ISO 9001:2015 KYS, ile entegrasyonu
Enerji Verimliliği Kanunu ve Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)
ve EIE Destekleri
Soru-cevap uygulaması
KATILIMCI PROFİLİ
Tüm seviye ve disiplinden çalışanlar.
GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.
YÖNTEM
Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca
sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından
puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.
Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak
katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı
oluşturulmaktadır.
SÜRE
4 Gün
www.inotecakademi.com.tr
Download