OSMANİYE ENDÜSTRİYEL MİNERALLER

advertisement
OSMANİYE ENDÜSTRİYEL MİNERALLER TESİSİ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
BARİT MADEN TÜRK A.Ş. yönetimi, çalışanları ile birlikte, ülkemizin yeraltı zenginliğinin önemli bir
parçası olan Barit Madenciliğinde lider olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

Üretimin tüm aşamalarında bilgi ve insan gücünün; eğitim, verimli çalışma ve rekabet
açısından daima en üst düzeyde olmasını sağlamayı, çalışanlarımıza belirlenmiş çalışma
kuralları dahilinde emniyetli çalışma ortamı ve eğitim olanakları yaratmayı,

Şirket entegre yönetim sistemi hedeflerini oluşturmayı, hedeflerin uygunluğunu ve
sürekliliğini güvence altına almayı, Kalite Yönetimi, Çevre Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) ve bağlı bulunulan tüm yasal gereklilikler ile müşteri istek ve şartlarına uygun çalışmayı,

Faaliyetlerimizde; müşteri şartlarının bilincinde olarak, kanunlarla belirlenmiş çevre ve iş
güvenliği kurallarına uygun performans sergilemeyi, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı
hedefini benimseyerek gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi artırmayı,

İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve
hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi,
riskleri ortadan kaldıracak gerekli önlemleri almayı ve riskler ile alınan karşı önlemleri tüm
çalışanlara duyurmayı,

Doğal kaynakların bilinçli kullanımını sağlamak suretiyle israfı önlemeyi, kirliliği daha
oluşmadan önlemeyi, geri dönüşüm uygulamalarını dikkate alarak, çevreye zararlı olan
etkenleri azaltmayı,

Kuruluşumuzun “sektör öncüsü” rolüne uygun olarak müşterilerimize kaliteli ve güvenli ürün
sunmayı,

Tüm yönetim sistemlerini; ilgili kurallar çerçevesinde uygulamayı, sürekli geliştirip
iyileştirilmeyi, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve değişiklikler ile yenilikleri etkin kılmayı,

Bu politikamızı; çalışanlarımıza, yüklenicilerimize, halkımıza, kamu kurumlarımıza,
tedarikçilerimize ve müşterilerimize duyurmayı TAAHHÜT EDERİZ.
Ali Ömer Devres
Genel Müdür
Download