editörden

advertisement
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
editörden
Değerli okurlarımız,
Dergimizin bu sayısında “Askerlik Borçlanması Bir Sosyal Güvenlik
Sorunu Olmaktan Çıkabilir” ve “Türkiye’de 2001 Sonrası Düzenleyici Reformun Politik Ekonomisi: Seçili Endüstrilerden Dersler” başlıklı
makaleler ile “Rekabet Hukuku Kararlarına Karşı Başvurulacak Yargı
Merci” başlıklı rekabet hukuku yazısına yer verilmiştir.
Sigortalı çalışan bir kişinin askerlik dönemleri geldiğinde kronikleşmiş
bir sorun olan “Askerlik Borçlanması” durumu ortaya çıkmaktadır.
Askere gidecek sigortalı bir çalışan, er olarak silah altında geçen
sürenin tamamı veya bir kısmını, emekliliğe hak kazanmak ve maaş
bağlanması için gereken sürenin uzamaması için, bağlı bulunduğu
Kuruma yazılı talepte bulunarak borçlanmak durumunda kalmaktadır. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma
Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yusuf ALPER
hazırladığı makalesinde, devletin zorunlu askerlik hizmeti yapan kişilerin sosyal güvenlik primlerinin Milli Savunma Bakanlığı’nca ödenmesi konusunu ele almıştır. Yusuf ALPER, öncelikle askerlik borçlanmasının Türk sosyal hukuku sisteminde ne gibi
problemlere yol açtığını belirttikten sonra, askerlikte geçen süreye ilişkin sigorta
primlerinin devletçe karşılanması uygulamasının gerçekleşmesi halinde sigortalıların ne gibi avantajlar elde edeceğini açıklamıştır.
Türkiye’de özelleştirme 1980’lerden beri süregelen bir uygulamadır. 1980-2000 yılları arasında özelleştirme konusunda önemli bir yol kat edilmemiş görünmekle birlikte
özellikle 2000’li yıllarda ciddi adımlar atılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Tamer ÇETİN tarafından hazırlanan makalede 2001 sonrası ve 2001 öncesi dönem ekonomik olarak karşılaştırıldıktan sonra sırasıyla Elektrik, Doğalgaz ve Havayolu piyasalarındaki
düzenleyici reformun bir analizini yapmak amaçlanmış, reform sürecinde yakalanan başarıyla birlikte özelleştirme sonrası devam eden sorunları ortaya koymak
hedeflenmiştir.
Dergimizin her sayısında olduğu gibi bu sayısında da yer alan Rekabet Hukuku Bölümü’nde ise Av. Gönenç GÜRKAYNAK, tüm idari işlemler ve bu kapsamda Rekabet Kurulu’nun gerçekleştirdiği işlemlere karşı nasıl yargı yoluna başvurulabileceği
hakkında açıklayıcı bilgiler vermiştir.
Sevgi ve Saygılarımla...
ÖZGÜR ACAR
[email protected]
[email protected]
eylül 2012
www.ceis.org.tr
Download