“ELEKTRİK GELECEĞİMİZDİR SATILAMAZ !” İMZA

advertisement
“ELEKTRİK GELECEĞİMİZDİR SATILAMAZ !”
İMZA KAMPANYASI
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na
Karanlıkta kalmak istemiyoruz!
Dünya Enerji sorunlarına bağlı olarak savaşlar yaşıyor. Enerji yeni-liberal politikalarla
piyasalaştırma ve kuralsızlaştırmaya tabi tutuluyor. Halkımıza; özelleştirme ile rekabet
ortamında “ucuz, kaliteli ve kesintisiz hizmet” verileceği sloganının ne denli büyük bir yalan
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu politik yaklaşımlarla sürdürülmek istenen enerji alanındaki
özelleştirme uygulaması “ya karanlık ya pahalılık” dayatması ile ekonomik olarak çökertilen
halkımızın dayanma gücünü tüketiyor.
Elektriğimiz özelleştirilemez!
Anayasaya ve sosyal hukuk devleti ilkelerine aykırı olarak, yurttaşlarımıza ait elektiriği satışa
çıkararak, sosyal hukuk devletini hiçe sayan ve elektriği pahalıya satmanın önünü açan
Dağıtım Bölgelerinin Özelleştirilmesine geleceğimiz ve çocuklarımız için hayır diyoruz.
TMMOB’ye bağlı Odaların ve Sendikaların yıllardır yaptığı uyarılara karşın, borç batağındaki
ülkemiz enerji alanında serbestleşmeye zorlanmaktadır. Lobilerin talepleri doğrultusunda
çıkarılan, günü birlik yasal düzenlemelerle enerji alanı sürekli yalpalayan bir gemiye
dönüştürülmüştür. Türkiye'nin karanlıkta kalmaması, elektriği pahalıya kullanmamak için
Elektrik Dağıtım Şirkeltlerinin özelleştirme ısrarından vazgeçilmesini talep ediyoruz.
Aşağıda imzası bulunan bizler, Elektrik Dağıtım Özelleştirmelerinin tümüyle iptal edilip,
ülkemiz için oluşturulacak enerji politikalarının oluşturulmasında; Üniversiteler, Tüketici
Örgütleri, Meslek Odaları ve Sendikaların görüşlerinin dikkate alındığı, siyasal etkiden
arınmış merkezi ve bütünlüklü bir yapının kurulmasını istiyoruz.
SIRA
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
ADI ve SOYADI
MESLEĞİ
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
……………………………. …………………….
İLİ
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
İMZA
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
Download