Ankara 10. Bölge İdare Mahkemesi`nin kararı ile ilgili Zorlu Holding

advertisement
Ankara 10. Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı ile ilgili Zorlu Holding basın açıklaması
Tüpraş’ın özelleştirilme süreci ile ilgili yargı kararları, tarafımızca dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmektedir.
Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne inanmak ve yargı süreçlerinin sağlıklı işlemesini desteklemek
hepimizin en temel vatandaşlık görev ve sorumlulukları arasındadır.
Bununla birlikte, yakın tarihimize bakıldığında şu veya bu nedenle, geciktirilen ya da ertelenen her özelleştirme
kararından devletimizin ve milletimizin olumsuz etkilendiği açıkça gözlenmektedir.
Yine bilindiği gibi, özelleştirme çalışmaları, gerek Avrupa Birliği’ne entegrasyon süreci içinde, gerekse devletin
verimsiz ekonomik faaliyetlerden çekilme stratejileri çerçevesinde, hızla çözülmesi gereken sorunlarımızın
başında gelmektedir.
Konu her ne kadar ÖİB’nin meselesi gibi gözükse de, sonuçları itibarı ile tüm mevcut ve potansiyel yatırımcıları ve
nihayet tümTürkiye’yi ilgilendirmektedir.
Umarız Tüpraş özelleştirme sürecinde yaşananlar, Türkiye’nin geleceğine güvenen, bu topraklara yatırım yapan
ve yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcıların tereddütler yaşamasına neden olmaz.
Yasal süreci izlemeye hep birlikte devam edeceğiz.
Saygılarımla,
Ahmet ZORLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Zorlu Holding
Download