Verimlilik Yerinde Değerlendirme Bilgilendirmesi

advertisement
T.C. SAGLIK BAKANLIGI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
SAĞLIK TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YERİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIGI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
663 Sayılı KHK madde 29
TKHK Görevleri
 Sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve
değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme
yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla Bakanlığa teklifte bulunmak.
 Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme
sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak.
 Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların
sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.
T.C. SAĞLIK BAKANLIGI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK
DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
 Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Karne Değerlendirmesi
Hakkında Yönerge
 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin
Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge
 Birlik Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları
Hakkında Yönerge
T.C. SAGLIK BAKANLIGI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Verimlilik Karne Yönergesindeki Boyutlar
PUAN
KATSAYI
I. SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
2000
0.35
II. MALİ HİZMETLER YÖNETİMİ
1000
0.20
III. İDARİ HİZMETLER YÖNETİMİ
1000
0.20
IV. YERİNDE DEĞERLENDİRME
1000
0. 25
Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Soru Listesine göre
gözlemciler tarafından yapılan değerlendirme
900
BOYUT
Mali Gözlemciler tarafından yapılan yerinde değerlendirme (Ek -3 )
100
T.C. SAĞLIK BAKANLIGI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Yerinde Değerlendirme Soru Listeleri
Değerlendirilecek Unsur Sayısı
2013
2014
2015
2016
102
505
702
932
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
-
412
570
613
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanesi
-
396
523
572
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi
-
-
758
921
Hastane
VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ
YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERLERİ
2014
2015
2016
YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ (HASTANE)
DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM
SORU SAYISI
DEĞERLENDİRİLECEK
UNSUR SAYISI
ACİL SERVİS
24
87
POLİKLİNİKLER
14
51
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
11
44
BİYOKİMYA LABORATUVARI
13
35
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
14
44
PATOLOJİ LABORATUVARI
12
40
SERVİS
20
66
YOĞUN BAKIM
22
73
DOĞUMHANE HİZMETLERİ
11
54
AMELİYATHANE
11
47
STERİLİZASYON
4
20
GENEL DEĞERLENDİRME
42
147
ECZANE
22
77
MEDİKAL DEPO
11
38
AYNİYAT DEPO
21
46
KLİNİK MÜHENDİSLİK
18
43
BİYOMEDİKAL DEPO
12
23
TOPLAM (17 BÖLÜM)
282
935
T.C. SAĞLIK BAKANLIGI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Soruların Boyutlandırılması
ÖRNEK SORU
Radyoloji ünitelerinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR
BOYUT 1
BOYUT 2
Radyoloji ünitelerinin girişlerinde radyasyon
uyarı levhaları bulunmalıdır.
HGY
YPYD
Her bir görüntüleme odası için hasta
mahremiyetini sağlamaya yönelik soyunma
odası veya perde/paravanla ayrılmış soyunma
alanı olmalıdır.
HAH
YPYD
Görüntüleme ünitesinde bekleme alanları
oluşturulmalıdır.
HED
YPYD
Odanın havalandırılması aspiratör, vasistas tipi
pencere veya merkezi havalandırma sistemi ile
sağlanmalıdır
ÇHG
YPYD
BOYUT 3
HAH
YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BOYUTLARLA İLGİLİ KRİTER
SAYILARI
BOYUT
HASTANE
KDÇ
RUH SİNİR
ADSM
YÖNETİCİ PERFORMANS YERİNDE DEĞERLENDİRME (YPYD )
912
900
602
564
ALT YAPI VE DONANIM (AYD)
24
22
21
10
ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ (ÇHG)
82
82
50
39
ÇALIŞAN NİTELİKLERİ VE EĞİTİM (ÇNE)
ECZACILIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (EHY)
15
186
15
186
20
107
14
107
ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ (EKÖ)
51
49
18
50
HASTA VE AİLESİNİN HAKLARI (HAH)
HASTA DEĞERLENDİRME VE BAKIMI (HDB)
62
61
65
66
36
36
37
18
HASTA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ (HGY )
112
116
57
77
KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ (KMH)
61
65
65
65
TESİS GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ (TGY)
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)
27
145
27
148
30
47
26
35
HİZMETE ERİŞİM VE DEVAMLILIĞI (HED)
69
57
45
33
TEKNİK HİZMETLER YÖNETİMİ (THY)
İDARİ VE MALİ HİZMETLER (İMH)
51
477
56
460
57
386
57
487
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ (SBH)
396
400
219
0
TIBBİ HİZMETLER (TBH)
334
320
199
195
Genel Sekreterlik Değerlendirme Programı
Verimlilik Gözlem Ekibi en az iki, en fazla beş kişiden oluşur. Değerlendirilecek
sağlık tesisinin büyüklüğüne göre Daire Başkanlığı ekibin sayısını belirler. Daire Başkanlığı
tarafından görevlendirilen her ekibe bir sorumlu atanır, ekip sorumlularından biri ekip başkanı
olarak belirlenir. Ekip başkanı, görevlendirilen ekipleri koordine eder ve yönlendirir.
09 Mayıs 2016
1.gün
10 Mayıs 2016
2.gün
11 Mayıs 2016
3.gün
12 Mayıs 2016
4.GÜN
13 Mayıs
2016
Ekip 1
GİDİŞ
HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ EK
BİNA
İSTANBUL BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ
DÖNÜŞ
EKİP
SORUMLUSU
EMİN MURAT
EMİN MURAT
EMİN MURAT
EKİP ÜYESİ
EKİP ÜYESİ
EKİP ÜYESİ
EKİP ÜYESİ
Ekip 2
GİDİŞ
Selda KAYA
DEMET AKALGAN
ORHAN ZİYA
CANER ALİ ARSLAN
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
Selda KAYA
DEMET AKALGAN
ORHAN ZİYA
CANER ALİ ARSLAN
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Selda KAYA
DEMET AKALGAN
ORHAN ZİYA
CANER ALİ ARSLAN
YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS
CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EKİP
SORUMLUSU
MESUT KARTAL
MESUT KARTAL
MESUT KARTAL
EKİP ÜYESİ
EKİP ÜYESİ
EKİP ÜYESİ
Ekip 3
GİDİŞ
HURİŞAH AKSAKAL
GÜLSERİ BÜYÜKATAK
MELİKE KARA
LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ
HURİŞAH AKSAKAL
GÜLSERİ BÜYÜKATAK
MELİKE KARA
SÜLEYMANİYE KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
HURİŞAH AKSAKAL
GÜLSERİ BÜYÜKATAK
MELİKE KARA
İSTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ
EKİP
SORUMLUSU
HÜSNÜ YUSUF KARA
HÜSNÜ YUSUF KARA
HÜSNÜ YUSUF KARA
EKİP ÜYESİ
UĞUR IŞIK
UĞUR IŞIK
UĞUR IŞIK
EKİP ÜYESİ
ÖNDER YILDIZ
ÖNDER YILDIZ
ÖNDER YILDIZ
EKİP ÜYESİ
MURAT DOĞAN
MURAT DOĞAN
MURAT DOĞAN
GÖZLEMCİ EKİBİ
UNVAN
DEĞERLENDİRDİĞİ BÖLÜM
DOKTOR
HEMŞİRE/SAĞLIK MEMURU
ACİL SERVİS
YOĞUN BAKIM
POLİKLİNİKLER
SERVİS
DOĞUMHANE
LABORATUVARLAR
AMELİYATHANE
STERİLİZASYON
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
GENEL DEĞERLENDİRME
ECZACI
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ
ECZACILIK HİZMETLERİ
MEDİKAL DEPO
KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
BİYOMEDİKAL DEPO
AYNİYAT DEPO
T.C. SAĞLIK BAKANLIGI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Gözlemci Unvanları
Unvan
Sayı
Hekim
61
Diş Hekimi
35
Sağlık Personeli(Hemşire, Sağlık Memuru, ..)
165
Biyomedikal Mühendisi
35
Eczacı
115
İdari Hizmetler Grubu
13
TOPLAM
424
www.izleme.saglik gov.tr
Gözlemci sayfası
GÖZLEMCİ BİLGİ NOTU
GÖZLEMCİ SAYFASI
Madde 8:
(8) Değerlendirme bitiminde gözlemciler tarafından hazırlanan rapor, hastane
yöneticisi veya vekâlet eden yönetici ile paylaşılır. Rapor; verimlilik gözlemcileri ve ilgili
yönetici tarafından imzalanır.
(9) Verimlilik gözlemcileri en geç on iş günü içinde de raporlarını yazılı olarak ekip
başkanı aracılığıyla Daire Başkanlığına iletir.
Rapor onayı
www.izleme.saglik.gov.tr
Her bir sorunun hastane rollerine göre
analizi
RAPORLARIN İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI İLE
PAYLAŞILMASI
RAPORLARIN İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI İLE PAYLAŞILMASI
VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
422 hastane tarafından gönderilen geribildirimler
analiz edilmiştir
ANKETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yorum
• Yorumlar içeriğine
bakılarak sayısal
olarak
değerlendirilmiştir
VERİMLİLİK YERİNDE DEĞERLENDİRME
YIL
DEĞERLENDİRİLEN
SAĞLIK TESİSİ
SAYISI
YÜZDE
AÇIKLAMA
2013-2014
357
% 52
Pilot çalışma ve pratik
eğitim uygulaması
2015
783
% 87*
Puanlar karneye yansıtıldı.
2016 (Nisan –Temmuz)
238
% 36
* Planlama yapılmış ancak olağan dışı nedenler nedeniyle bölge ziyareti yapılamamıştır.
Gözlemci;
• Kendine belirtilen gün ve tarihlerde belirtilen
yerde bulunmalı,
• İzleme.saglik.gov.tr web adresinden sağlık
tesisleri ilgili gerekli ön bilgileri almalı,
• Yerinde Değerlendirme Soru Listesine hakim
olmalı ve hazırlanmalı
• Sağlık tesislerinin web sayfası incelenerek sağlık
tesisi hakkında genel bilgi alınmalıdır.
Gözlemci;
• Ekip Üyeleri ile buluşma saatlerine dikkat
etmelidir.
• Bizi bekleyen bir ekibimiz ve bir sağlık tesisi
olduğu unutulmamalıdır.
Gözlemci;
• Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu’nu temsil
ettiğini unutmamalıdır.
• Disiplinli olmalıdır.
• Uygunsuz espri ve konuşmalardan kaçınmalıdır.
• Görevi ile ilgili gerekli donanıma sahip olmalıdır.
Gözlemcinin Sahadaki Davranışları ;
• Hata bulmak için orda olmadığını
unutmamalıdır.
• Sağlık tesisinin “standartlara” uygun olup
olmadığını değerlendirmelidir.
• Sorular dışında çalışanlara soru sormamalı ve
bilgi talep etmemelidir.
• Hasta ve çalışan güvenliğini riske atmamalı ve
işlerin akışını aksatmamalıdır.
Gözlemcinin Sahadaki Davranışları ;
• Sağlık tesisini başka kurumlar ile kıyaslayıcı
ifadeler kullanmamalıdır.
• Çalışanlara karşı saygılı olmalıdır.
• Sağlık tesisinin başarı düzeyine ilişkin yorumlar
yapılmamalıdır.
Download