Üniversite Hastanelerinin

advertisement
2008’ in Sağlık Ortamında
Üniversite Hastaneleri
Dr. Zafer SINIK
Üniversite Hastaneleri
1.
Tedavi kurumları arasında konumu
nerede?
2.
Diğer eşdeğer kamu hastanelerine göre
eşit olanaklara sahip mi?
Üniversite Hastaneleri Hangi
Konumda?

SUT’ a göre U1 sınıfındayız

BUT’ a göre 3. basamaktayız
Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

Eğitim ve araştırma hastaneleri: Öğretim, eğitim
ve araştırma yapılan, uzman ve yan dal
uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık
kurumlarıdır.
(YTKİY, Madde 5-e)

Yataklı tedavi kurumlarındaki poliklinik
hizmetlerine halkın kolay ulaşabilmesi, hastane
polikliniklerindeki yığılmaların önlenmesi
amacıyla hastanelere bağlı olarak semt
poliklinikleri kurulabilir.
(YTKİY, Madde 5)
Basamaklandırılmış Sağlık Hizmeti

Birinci basamak: Hastaların tedavilerinin evde
ve ayaktan yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır.

İkinci basamak: Hastaların yatırılarak tanı ve
tedavi hizmetlerinin verildiği hastanelerdir.

Üçüncü basamak: En yüksek tıp
teknolojilerinin uygulandığı gelişmiş tedavi
merkezleridir.
Basamaklandırılmış Sağlık Hizmeti
Tedavi edici hizmetlerin
basamaklar halinde ele alınmasının nedeni,
bu basamaklar arasında
bir hasta sevk sisteminin gerekliliğini
vurgulamak içindir.
Nitelikli ve düşük maliyetli hizmet
Sağlık Politikaları
Dünya


1945:
sağlık, eğitim ve
sosyal güvenlikte
ağırlıklı devlet
1990:
dünya bankası & IMF
liberal politika
özelleştirme
Türkiye

1923:
Dr.R.Saydam & Dr.B.Uz

1961:
224 sayılı sosyalizasyon

1990:
GSS
aile hekimliği
sağlık bakanlığı rolü
Sağlıkta Devrim
Hürriyet Gazetesi,15.Haziran.2007
Sevk sistemi olmadan istenilen sağlık
kurumuna başvuru olanağı
Sağlıkta
hızlı, köklü ve nitelikli
değişiklik
Sağlık Anlayışı
Geleneksel anlayış
Çağdaş anlayış
 Hastalık tedavisi
 Sağlığın korunup geliştirilmesi
 Hastaya hizmet
 Herkese sürekli hizmet
 Belirli sorunlara ağırlık
 Geniş boyutlu hizmet
 Uzman kullanımına ağırlık  Genel pratisyenlere ağırlık
 Hekim ağırlıklı hizmet
 Ekip anlayışı
 Yalnızca sağlık sektörü
 Sektörler arası işbirliği
 Pasif toplum
 Toplum katılımı
Sağlıkta Devrim
Çağdaş anlayış
 Koruyucu hekimlik
 Hastanın gereksinimi
 Düşük maliyet
 Pratisyen hekim
 1. basamakta ekip hiz.
Geleneksel anlayış
 Tedavi edici hekimlik
 Hastanın tercihi
 Yüksek maliyet
 Uzman hekim
 1. basamakta tekil hiz.
Sağlıkta Devrim

3. basamağa direkt başvurma hakkı

Sebep: Herkesin ileri tanı ve tedavi
olanaklarından eşit faydalanması

Sevk zinciri olmadan çok fazla başvuru

Sonuç: Gerçek ihtiyaç sahibinin ileri tanı ve
tedavi olanaklarından faydalanamaması
Nitelikli ve düşük maliyetli hizmet???
Sağlıkta Devrim

Hastaya göre değil başvuruya sabit ödeme

Sebep: Finansmanı rahatlatmak

Sevk zinciri olmadan ödeme  Maliyet

Sonuç: Finansman zorluğu
Nitelikli ve düşük maliyetli hizmet???
Biz kaçıncı basamaktayız?

3. basamak  il dışına sevk edebilecek
tek kurum olmalı

2. basamak  devlet hastanesi

1. basamak  semt polikliniği
Üniversite Hastaneleri
1.
Tedavi kurumları arasında konumu
nerede?
2.
Diğer eşdeğer kamu hastanelerine göre
eşit olanaklara sahip mi?
Üniversite Hastaneleri

Eğitim, araştırma ve uygulama yapan,

En gelişmiş ve yüksek tıp teknolojisine
sahip olan,

En üst tedavi merkezidir.
Üniversite & Devlet Hastanesi
Üniversite Hastanesi

SUT fiyatları 2007 yılına kadar 2004 yılına
göre reel olarak %32 azaldı

Sağlık devrimi sonucu aracı kurum yerine
tıbbi malzeme ve ilaç stoğu yapıp, 45 - 90
gün vade ile maliyeye borç veriyoruz.

Poliklinik başvuru sayısı bir önceki yıla göre
%30 arttı, ama ayaktan hasta gelir oranı
değişmedi.
Üniversite & Devlet Hastanesi

Hazine payı:
2006-2007  % 5 -15 & % 1
2008  % 1 - 5 & % 1
Hastane
SUT
Fiyatı
YTL
Fatura
Özel Fark Hazine
Tutarı YTL YTL
Payı
Üniversite
100
110 (% 10)
0
%5
104,50
Devlet Eğitim
100
110 (% 10)
0
% 1
109,00
Devlet
100
100
0
% 1
99,00
Özel
100
100
20 (% 20)
% 0
120,00
Net Gelir
YTL
Üniversite & Devlet Hastanesi

Cerrahi girişime ve yoğun bakımda paket
uygulama: komplike olgu & daha basit
olgu

Araştırma fonu: Kendi gelirlerinden
sağlanıyor ve SGK ödemiyor
Üniversite & Devlet Hastanesi
Personel gereksinimi: 4B desteği yok & var
 Üniversite hastanelerinden her yıl ayrılan çok
sayıda elemanın yerine kadrolu eleman
alınamamaktadır.
 Personel açığı ihale ile temizlik, güvenlik, veri
girişi gibi hizmetlerin satın alınması ile
kapatılmaktadır  %55
 Satın alınan bu gibi hizmetlerin tüm giderleri
döner sermaye üzerine ciddi yük getirmektedir.

Üniversite & Devlet Hastanesi

Öğretim üyesi: Sabit maaş az
Tam gün tasarısı

Araştırma görevlisi gereksinimi: Dağılımı
üniversite aleyhine gelişiyor

Sağlık Bakanlığı bütçesinden teknolojik alt
yapı desteği: yok & var
Üniversite Hastaneleri
1.
Tedavi kurumları arasında konumu
nerede?
2.
Diğer eşdeğer kamu hastanelerine göre
eşit olanaklara sahip mi?
Üniversite Hastanelerinin Yeri
1
2
3
Eğitim, araştırma ve uygulama yapan, en gelişmiş ve
yüksek tıp teknolojisine sahip, en üst tedavi merkezidir.
Download