T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

advertisement
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dursunbey Devlet Hastanesi
KOD: YÖN.RB.01
KAN VE KAN NAKLİ BİLEŞENLERİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA
BELGESİ
YAYIN TARİHİ:24.05.2013
REV.TARİHİ:04.07.2013
REV.NO:01
Sayfa 1 / 2
Hasta Adı Soyadı:
Dosya Numarası:
□KONU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEK İSTEMİYORUM (**)
Doktorum/hastamın doktoru…………………………..bana/hastama kan ve kan bileşenleri nakli
yapılmasının hastalıkta anlamlı düzelme ya da olumlu değişiklik yapabileceğini bildirdi.
Kan ve kan bileşenleri (ek olarak lökositten arındırılmış, ışınlanmış, yıkanmış şekilde):
-Tam Kan
-Eritrosit Süspansiyonu
-Taze donmuş plazma
- Trombosit süspansiyonu ya da kriyopresipitat olabilir.
Bu nakil işleminin sağlayabileceği yarar ve riskler ile alternatif tedaviler açıklandı. Kan ve
kan bileşenlerinin yasal ve bilimsel kurallara göre hazırlanıp test edilmesine rağmen
bana/hastama öngörülemeyen çeşitli immünolojik,alerjik,mikrobik,fiziksel ya da kimyasal nakil
reaksiyonlarına neden olabileceğini;bu reaksiyonların genellikle hafif veya orta derecede
seyretmesine rağmen nadiren yaşamı tehdit edecek düzeyde ağır seyredebileceğini;bu
reaksiyonların başarılı tedavi girişimlerine rağmen ölümcül de olabileceğini,hatta bu durumun
kendi kanım verildiğinde bile gerçekleşebileceğini öğrendim.En güncel yöntemlerle test edilse
bile nadiren kan ve kan bileşenleri nakli ile bazı virüslerin(AİDS,Hepatit Virüsleri
gibi)bulaşabileceğini ve buna bağlı olarak aylar yada yıllar sonra enfeksiyon gelişebilme olasılığı
olduğunu biliyorum.
Kan ve kan bileşenleri nakli ile ilgili soru sorma fırsatım oldu.Vermiş olduğum bu
“Bilgilendirilmiş Onay” hastaneden taburcu olana dek geçerlidir.(***)
Kendime/hastama kan ve kan bileşenleri nakli konusunda bilgilendirildim, yazılanları/
anlatılanları anladım.
□ONAYLIYORUM
□ONAYLAMIYORUM
Tarih:
Hasta/hasta yakını,adı soyadı:
İmza:
Şahit:Hemşire/doktor adı soyadı:
İmza:
Doktor adı soyadı:
İmza:
AÇIKLAMALAR:
*Hasta 18 yaşın üstünde ve bilinci yerinde ise bu formu kendi onaylamalıdır.Aksi durumda onay hastanın
birinci derece yakını tarafından yapılmalıdır.(Anne,baba,kardeş,eş,çocuk)
**Hastanın bilgilenmek istemediği durumlarda kendi el yazısı ile “bilgilendirilmek istemiyorum” ibaresini
bu formun altına yazarak imzalaması gereklidir.
***Hastanın/hasta yakınının istediği zaman kan ürünleri nakli için olan onayını iptal etme hakkı
vardır.Böyle durumda hastanın yeni bir onay formunu imzalaması gereklidir.
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Dursunbey Devlet Hastanesi
KOD: YÖN.RB.01
KAN VE KAN NAKLİ BİLEŞENLERİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA
BELGESİ
YAYIN TARİHİ:24.05.2013
REV.TARİHİ:04.07.2013
REV.NO:01
Sayfa 2 / 2
Download